Kategorija: Odgovornost direktorja

Home / Odgovornost direktorja
Poslovna skrivnost - 1. del
Prispevek

Pomembnost zavarovanja poslovnih skrivnosti (2)

Kot smo opisali že v prejšnjem blogu je poslovna skrivnost vsak podatek o gospodarski dejavnosti ali gospodarskem položaju, ki je in ki sme biti znan le določenemu krogu oseb. Z institutom poslovne skrivnosti se lahko zaščiti proizvodni postopek, podatki o nastopanju na trgu, podatki o finančnem, materialnem in kadrovskem položaju podjetja, kar je še posebej koristno v primerih, ko ni mogoče uporabiti drugih metod zaščite.

Pravna odgovornost direktorja
Prispevek

Pravna odgovornost direktorja

Pravno področje je eno izmed najbolj pomembnih področij odgovornosti direktorja. Zajema velik spekter možnih tveganj, saj je ustrezna pravna podlaga osnova za regulativno delovanje podjetja. Znanje in razumevanje prava je ključno, vsako podjetje mora imeti zagotovljeno ustrezno pravno področje na vseh nivojih, saj vsaka že tako majhna kršitev pomeni hujšo pravno odgovornost.