Detektivske storitve in detektiv

Detektivske storitve in detektiv

Področje detektivske dejavnosti zajema zbiranje, obdelavo, posredovanje podatkov in informacij. Pridobljene informacije se uporabljajo kot osnova za svetovanje naročnikom na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter kot dokazno gradivo v sodnih postopkih stranke. Delo detektiva sloni na pogodbeni podlagi sklenjeni z naročnikom.

Delo detektiva lahko opravlja oseba samostojno kot svobodni poklic ali kot pravna oziroma fizična oseba z registrirano detektivsko dejavnostjo.

Za opravljanje dela mora oseba pridobiti licenco za detektivsko dejavnost preko Detektivske zbornice republike Slovenije.

Področje detektivske dejavnosti je definirano v Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Zakonska podlaga točno določa načine na katere je mogoče legalno pridobivati podatke in informacije za stranke. Prav tako določa tudi postopke potrebne za ustrezno pridobitev in ohranitev delovne licence, katera predstavlja osnovo za legalno in legitimno delo.

Detektiv pri svojem delu lahko uporabi upravičenja, in sicer zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, osebne zaznave in uporablja določena tehnična sredstva. Z osebno zaznavo lahko detektiv pridobiva informacije tudi z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora. Naprave za slikovno snemanje lahko detektiv uporablja v okviru naloge iz pooblastila in le v primeru nujnosti zavarovanja dokazov, naprave za zvočno snemanje pa le s privolitvijo osebe, zoper katero se bo zvočno snemanje uporabilo.

Detektivska dejavnost - področja našega delovanja:

Oglejte si naše objave na temo detektivske dejavnosti ...

Izvajanje alkotesta na delovnem mestu

Izvajanje alkotesta na delovnem mestu

Delodajalci lahko z alkotestom odkrijejo delavce, ki v delovnem času uživajo alkohol – s tem, da slednje opozorijo ali celo sankcionirajo pa hkrati dvigujejo, predvsem pa vzdržujejo varnost na delovnem mestu.

Kaj je konkurenčna klavzula in kaj je konkurenčna prepoved?

Kaj je konkurenčna klavzula in kaj je konkurenčna prepoved?

Detektivi se v praksi pogosto srečujemo z delom na črno. Mnogo delavcev namreč po službenem času izvaja iste storitve, kot jih izvaja v delovnem razmerju ali pa po prenehanju delovnega razmerja svoja znanja izkorišča naprej.

Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža zaposlenega lahko izvede le detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Pred pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca pridobiti tudi ustrezno pooblastilo. V sklopu svojega dela s svojimi upravičenji tako pridobiva informacije (in tudi dokaze), ki izkazujejo kršitev bolniškega reda in o svojih izsledkih obvesti delodajalca.

ŽELIM PONUDBO!