Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ali DPO je vloga , ki je pomembna v vsaki organizaciji. To vlogo zaradi stroškovne učinkovitosti najpogosteje izvaja zunanji izvajalec, ki ima specializirano znanje na področju varovanja podatkov. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima predvsem svetovalno-nadzorno vlogo, ki pa prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Jedro vloge DPO je zagotoviti podjetju zmogljivosti za uporabo osebnih podatkov v skladu z zakoni in zaščito interesov vaših strank.

Imenovanje pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov prenaša predvsem naslednje prednosti:

  • voditi podjetje skozi kompleksen pristop k urejanju zasebnosti
  • stroškovno učinkovitost, praktične in tehnične rešitve
  • izogibajte se navzkrižju interesov in zagotovite neodvisno strokovno mnenje
  • priporočila za izvedbo tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki bodo bistveno prispevali k vaši korporativni zaščiti
  • zgradite zaupanje svojih strank, zaposlenih in deležnikov
  • strokovno obravnavati zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
  • svetovanje in vodenje internih dejavnosti varstva podatkov
  • v primeru kršitve podatkov ukrepati hitro in strokovno

Vaša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ne glede na to, ali ste jo v skladu z uredbo dolžni imeti ali ne, je ključna in dragocena nova vloga v sodobni organizaciji.

ŽELIM PONUDBO!