Končno tudi Slovenija po poti uspešnih držav pri spopadanju z upadom gospodarske aktivnosti zaradi koronavirusa

Koronavirus - gospodarstvo - InfoCenter

Ali si podjetniki končno lahko vsaj malo oddahnemo, vsaj do konca maja?

Vsekakor bo po koncu krize veliko odvisno tudi od nas, da bomo z delom in našo vztrajnostjo ponovno dvignili tako našo produktivnost, kot donosnost in s tem najbolje prispevali k ponovni rasti in blaginji.

Vlada je sporočila, da bo v petek, v Državni zbor vložila paket ukrepov, nekateri ga imenujejo “mega zakon” ali “proti korona paket”.

V nadaljevanju predstavljamo ključne ukrepe in predloge. Tudi v prihodnjih dneh bomo spremljali delovanje in tudi sporočili kateri ukrepi bodo začeli veljati v petek in kako bomo podjetniki najlaže prišli do pomoči.

 

Kateri so ključni ukrepi?

 • Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju, vse prispevke v obe proračunski blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, vse pravice zavarovancev pa se ohranijo.
 • Vsa nadomestila za bolniške odsotnosti v epidemiji krije ZZZS, nič več delodajalec.
 • Zaposleni v kritičnih dejavnostih bodo po odločitvi predstojnikov dobili dodatke za nevarno delo in dodatne obremenitve od deset do 200 odstotkov osnovne plače.
 • Status delavcev, ki ne delajo zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ali drugih razlogov, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju.
 • Delavec, ki izgubi službo med epidemijo, od prvega dne dobi nadomestilo za brezposelnost.
 • Gospodinjstva ne plačujejo javnih storitev, ki se ne izvajajo.
 • Upokojencem s pokojninami pod 700 evri se izplača solidarnostni dodatek, in sicer predvidoma 15. aprila, in se ne bo zavedel med osebne prihodke, kar bi vplivalo na upravičenost socialnih pomoči. Upokojenci s pokojnino do 500 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 500 in 600 evri bodo prejeli 230 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 600 in 700 evri bodo dobili 130 evrov dodatka.

 

Ukrepi za samozaposlene

 • Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim, je dejal Janša. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo prek e-aplikacije razglasili prizadetost zaradi krize. Izjava bo javno dostopna. Želimo preprečiti, da bi pomoč dobili posamezniki, ki zaradi krize niso prizadeti, je dejal Lahovnik.
 • Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela ali je to bistveno zmanjšano, bodo dobili mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače.
 • Prispevke vsaj do konca maja zanje plača država, torej prispevki ne bodo odpisani.
 • Odloži se jim plačilo akontacije dohodnine.

 

Ukrepi za podjetja

 • Vzpostavila se bo garancijska shema, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Možnosti, kdo bo kupoval terjatve, je več, je dejal Lahovnik. Država bo zagotovila sredstva.
 • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljev iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.
 • Del neizkoriščenih evropskih sredstev socialnega sklada se nameni podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepiva in zdravil ter izdelavo zaščitne opreme.

 

Zmanjšanje plač in sejnin

 • Vse sejnine in druga denarna nadomestila nadzornikom v državnih družbah se znižajo za 30 odstotkov.
 • Vse funkcionarske plače na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve ustavnega sodišče iz tega izvzeta. A pozvana, naj se sama odpove 30 odstotkom plač med krizo.

 

Pomoč kmetom in ribičem

 • Kmetom, ki so zboleli za covidom-19, se dodeli finančna pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače in jim tudi odpiše prispevek, šteje se ga kot plačanega.
 • Odlog plačila prispevkov za kmete, ki jih bodo morali poravnavati v prihodnjih dveh letih.
 • Če zaradi posledice epidemije povzročijo izpad prihodka, se kmetu zagotovi nadomestilo.
 • Javni zavodi bodo morali od slovenskih kmetov naročati vsaj 50 odstotkov vseh živil.
 • Izplačajo se nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje in znižanje pristojbin v ribiških pristaniščih.

 

Vsi zaposleni tako v javnih, kot v zasebnih organizacijah bomo zmogli, ne bo prvič!

S ponosom in delavnim zanosom nam bo uspelo!

 

Lep pozdrav,

Dr. Miha Dvojmoč

ŽELIM PONUDBO!