Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen v zasebnovarnostnem podjetju, nadaljeval na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana in se na prošnjo ponovno preselil v zasebni sektor kot direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter predsednik Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje. Na področju varnosti in varnosti informacij ter osebnih podatkov sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja.

Področja dela, ki so vseskozi spremljevalka njegovega dela in zanimanja so zasebno varovanje in detektivska dejavnost, občinska redarstva, korporativno zagotavljanje varnosti, pravna varnost, finančna varnost, varnostna in zavarovalniška industrija ter varnost informacij, podatkov in osebnih podatkov.

Varnost podatkov in tudi osebnih podatkov je sestavni del vseh področij delovanja, zato dr. Miha Dvojmoč že od leta 2008 poglobljeno spremlja svetovne trende na področju globalne in nacionalne varnosti, zasebne varnosti, detektivske dejavnosti, varnosti informacij, korporativne varnosti, obveščevalne dejavnosti in varstva podatkov.

Miha Dvojmoč je docent za področje Varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije, lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., Predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje ter soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje.

Blog – Miha Dvojmoč

Črni petek - Kibernetski ponedeljek

3 najpogostejše prevare v času črnega petka in kibernetskega ponedeljka

V času visokih popustov so kibernetskemu kriminalu izpostavljeni tako trgovci, ki svoje produkte/storitve prodajajo preko spleta, kot tudi kupci, ki lahko hitro padejo v zanko spletne prevare. Dandanes je kibernetski kriminal že za vsakim vogalom, zato je pomembno, da se zavedamo katere so najpogostejše kibernetske prevare – tako jih lahko tudi hitreje prepoznamo in s tem preprečimo, da postanemo njihova žrtev.

Preberite več ...
Prepoved uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu

Prepoved uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec je podal mnenje o prepovedi uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu. Pri uporabi telefona v zasebne namene lahko namreč pride do konflikta interesov delodajalca in pravico zaposlenega do zasebnosti – uporaba slednjega izven zasebne sfere lahko namreč pripelje do prepletanja zasebnega in javnega, kar lahko okrni pravico vsakega posameznika do zasebnosti.

Preberite več ...
Kibernetski napad v ZDA

Zakaj je napredna kibernetska varnost tako pomembna?

Kibernetska varnost omogoča zaščito omrežij, naprav in podatkov pred nezakonitim dostopom ali kriminalno uporabo hkrati pa zagotavlja zaupnosti, celovitosti in dostopnosti informacij. Dandanes je poslovanje vseh organizacij odvisno od računalniških sistemov in interneta.

Preberite več ...
Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža zaposlenega lahko izvede le detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Pred pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca pridobiti tudi ustrezno pooblastilo. V sklopu svojega dela s svojimi upravičenji tako pridobiva informacije (in tudi dokaze), ki izkazujejo kršitev bolniškega reda in o svojih izsledkih obvesti delodajalca.

Preberite več ...
Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ali DPO je vloga , ki je pomembna v vsaki organizaciji. To vlogo zaradi stroškovne učinkovitosti najpogosteje izvaja zunanji izvajalec, ki ima specializirano znanje na področju varovanja podatkov. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima predvsem svetovalno-nadzorno vlogo, ki pa prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Preberite več ...
Funkcije osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Funkcije osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Prilagajanje podjetja zahtevam nove GDPR je lahko počasen in dolgočasen proces. Med pomembnimi novostmi, ki jih uvaja uredba, je tudi obveznost poimenovanja vloge oziroma uvajanje instituta pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. Data Protection Officer ali DPO), ki naj bi izvajala svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov.

Preberite več ...