Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen v zasebnovarnostnem podjetju, nadaljeval na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana in se na prošnjo ponovno preselil v zasebni sektor kot direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter predsednik Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje. Na področju varnosti in varnosti informacij ter osebnih podatkov sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja.

Področja dela, ki so vseskozi spremljevalka njegovega dela in zanimanja so zasebno varovanje in detektivska dejavnost, občinska redarstva, korporativno zagotavljanje varnosti, pravna varnost, finančna varnost, varnostna in zavarovalniška industrija ter varnost informacij, podatkov in osebnih podatkov.

Varnost podatkov in tudi osebnih podatkov je sestavni del vseh področij delovanja, zato dr. Miha Dvojmoč že od leta 2008 poglobljeno spremlja svetovne trende na področju globalne in nacionalne varnosti, zasebne varnosti, detektivske dejavnosti, varnosti informacij, korporativne varnosti, obveščevalne dejavnosti in varstva podatkov.

Miha Dvojmoč je docent za področje Varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije, lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., Predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje ter soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje.

Blog – Miha Dvojmoč

DPIA

Ključni koraki za vzpostavitev DPIA v organizacijah

Varstvo osebnih podatkov je predvsem zaradi nenehnih sprememb v digitalnem svetu postalo izredno pomembno. Samo področje varovanja podatkov je v Evropski uniji strogo urejeno in določeno. Eden izmed ključnih instrumentov za zagotavljanje skladnosti je ocena učinkov za varstvo podatkov (DPIA).

Preberite več ...
NIS2

Direktiva NIS 2 – kdo so zavezanci in na kaj se morajo pripraviti?

Januarja leta 2023 je pričel veljati zakon NIS-2 oz Direktiva EU 2022/2555, ki določa ukrepe za visoko raven kibernetske varnosti v Evropski uniji. Le-ta je razširitev Direktive EU 2016/1148 (NIS) iz leta 2016. Direktiva NIS 2 in njene zahteve morajo biti prenesene v nacionalno zakonodajo z novelo Zakono o informacijski varnosti (ZinfV) in mora začeti veljati do 17. oktobra 2024.

Preberite več ...
Nadzor bolniškega staleža

Preverjanje bolniškega staleža

Detektivi pri opravljanju detektivske dejavnosti v Sloveniji lahko zbirajo tudi informacije o disciplinskih kršitvah in kršilcih. Najpogostejša kršitev, ki jo preiskujejo detektivi je zloraba bolniškega staleža in načini dokazovanja. Pri svojem delu lahko uporabljajo različne načine izvajanja kontrole in nadzora bolniškega staleža.

Preberite več ...
Videonadzor v Sloveniji

Vsevidno oko: Videonadzor v Sloveniji

Videonadzor v podjetjih je postal ne le trend, ampak nujnost. Preden pa se podjetje odloči za namestitev kamer, je ključnega pomena razumeti, kako učinkovit je lahko ta sistem v Sloveniji, ter kakšne so zakonske zahteve in etična načela, ki jih je treba upoštevati.

Preberite več ...
Kibernetska varnost

Kaj se lahko naučimo iz nedavnih kibernetskih napadov?

V sodobnem digitalnem svetu so kibernetski napadi postali del naše resničnosti. Vsak dan smo priča novim incidentom, ki prizadenejo tako velika podjetja kot posameznike. Zato je ključno, da se iz teh dogodkov naučimo in izboljšamo naše prakse na področju kibernetske varnosti. V tem blogu bomo raziskali nekaj nedavnih kibernetskih napadov in ključne nauke, ki jih lahko potegnemo iz njih.

Preberite več ...
Načrt za varovanje informacij

Kibernetska varnost: Nevidna fronta vsakega podjetja

V sodobnem poslovnem okolju je digitalna varnost postala nepogrešljiv steber vsake organizacije, ne glede na njeno velikost ali panogo. S hitrim razvojem tehnologije in vedno bolj kompleksnimi digitalnimi grožnjami se kibernetska varnost postavlja v ospredje kot ena najpomembnejših nalog, s katero se morajo soočati podjetja po vsem svetu.

Preberite več ...
ŽELIM PONUDBO!