Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen v zasebnovarnostnem podjetju, nadaljeval na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana in se na prošnjo ponovno preselil v zasebni sektor kot direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter predsednik Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje. Na področju varnosti in varnosti informacij ter osebnih podatkov sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja.

Področja dela, ki so vseskozi spremljevalka njegovega dela in zanimanja so zasebno varovanje in detektivska dejavnost, občinska redarstva, korporativno zagotavljanje varnosti, pravna varnost, finančna varnost, varnostna in zavarovalniška industrija ter varnost informacij, podatkov in osebnih podatkov.

Varnost podatkov in tudi osebnih podatkov je sestavni del vseh področij delovanja, zato dr. Miha Dvojmoč že od leta 2008 poglobljeno spremlja svetovne trende na področju globalne in nacionalne varnosti, zasebne varnosti, detektivske dejavnosti, varnosti informacij, korporativne varnosti, obveščevalne dejavnosti in varstva podatkov.

Miha Dvojmoč je docent za področje Varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije, lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., Predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje ter soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje.

Blog – Miha Dvojmoč

Nadzor bolniškega staleža

Kontrola bolniške odsotnosti kot orodje za zmanjšanje neupravičenega absentizma

V zadnjem obdobju se je, glede na razpoložljive statistične podatke za Republiko Slovenijo, močno povečal bolniški absentizem med zaposlenimi, kar Slovenijo uvršča v sam evropski vrh po bolniškem absentizmu. Ugotovitve kažejo, da se delež tako imenovanega neupravičenega bolniškega absentizma (neupravičena bolniška odsotnost in zloraba le te) giblje celo do nekje 10% vseh bolniških odsotnosti.

Preberite več ...
Zakaj moramo nujno imeti načrt za informacijsko varnost

Zakaj moramo nujno imeti načrt za informacijsko varnost?

V dobi tehnološkega napredka in digitalne povezanosti je informacijska varnost postala kritična za vse organizacije. Brez ustreznega načrta za informacijsko varnost so podjetja, državne institucije in celo posamezniki izpostavljeni resnim grožnjam. Ta zapis osvetljuje različne vidike teh groženj, s posebnim poudarkom na kibernetskih napadih in krajah podatkov, vključno s primeri iz Slovenije.

Preberite več ...
Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest

Sistematizacija delovnih mest ni samo strateško pomembna, ampak je zakonsko obvezna. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR1) je podjetjem predpisano, da morajo to področje imeti urejeno. Če ne, so lahko podvržena visokim denarnim globam. Zato je še toliko bolj pomembno, da se sistematizacija delovnih mest vzame resno in izvede temeljito.

Preberite več ...
Načrt za varovanje informacij

Načrt za varovanje informacij – temeljni steber varnosti podatkov

V sodobni digitalni dobi se podatki postavljajo v ospredje kot ena najdragocenejših dobrin. Podobno kot pri vseh dragocenostih, tudi za podatke velja stroga regulacija s strani nadzornih organov, ki so zaželeni tako za pošteno poslovanje kot za tiste z zlobnimi nameni. S tem pa so povezane nenehne rasti kibernetskega kriminala in poostritve zakonodaje o skladnosti.

Preberite več ...
ŽELIM PONUDBO!