Obdelava osebnih podatkov

Pojasnila privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Podjetje MD svetovanje d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ceni vaše zanimanje in zaupanje. Želimo vam podati odgovor na vaše povpraševanje in vas v bodoče o aktualnih informacijah in novicah, novostih, ekskluzivni ponudbi, ugodnostih ter popustih obveščati preko elektronske pošte. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno ter da jih bomo varovali in obdelovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/2004) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Dane osebne podatke bo obdelovalo podjetje MD svetovanje d.o.o. in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve.

Seznanjen sem, da:

– lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave danih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov MD svetovanje d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana ali elektronskim sporočilom na naslov info@infocenter.si.

– lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

– se bodo dani osebni podatki obdelovali izključno v zgoraj opredeljene namene s strani MD svetovanje d.o.o. ter ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje. V primeru nastanka potrebe po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, me bo MD svetovanje d.o.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za mojo privolitev

– se osebni podatki zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa jih trajno izbrišemo

– je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja MD svetovanja d.o.o. (skupina Infocenter) Kristina Pavli – kristina@infocenter.si.

ŽELIM PONUDBO!