Odgovornost direktorja in pravna varnost

Ali kot direktor družbe vedno ravnate v skladu z dolžno skrbnostjo?

Pričakovanja od funkcije direktorja so ponavadi velika, hkrati pa je poslovanje podjetja še vsakodnevno izpostavljeno številnim negotovim dejavnikom in direktor je tisti, ki organizira poslovanje tako, da so ti dejavniki kar se da nemoteči ter hitro odpravljeni.

Pa vendar se zgodi, da nehote pride do kakšne nepravilnosti ali nepričakovanega dogodka, ko se prične iskati odgovornost za nastalo situacijo in takrat se nam pričnejo postavljati vprašanja, kot so:

Kdo je odgovoren za nastalo škodo in kdo bo moral zanje sprejeti posledice?

Ali je zanjo odgovoren direktor?

Direktorji so v podjetju tisti, ki odgovarjajo za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog.

Naši strokovnjaki vam pomagajo urediti vsa področja delovanja podjetja, kot so:

  • Odškodninska odgovornost direktorja
  • Kazenskopravna odgovornost direktorja
  • Odgovornost direktorja za prekrške
  • Obveznosti direktorja na pravnem področju
  • Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju
  • Obveznosti direktorja pri finančnem svetovanju
  • Odgovornosti direktorja na računovodskem področju
  • Odgovornost direktorja na davčnem področju
  • Orodja vodenja, profesionalni razvoj in skrb za kakovost

Več o tem si lahko preberete na našem blogu – kliknite tu!

Pravna varnost

Pravo predstavlja temelj naše družbe. Predstavlja množico pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v državi, saj definirajo dopustna in nedopustna ravnanja. Dolžni pa smo jih spoštovati vsi.

Nudimo vam pomoč s številnih pravnih področij, kjer poskrbimo, da je Vaše delovanje skladno z zakonodajo. Poskrbimo za spoštovanje pravnih vrednosti in ustrezno pravno regulativo.

Pokrivamo tudi področje varstva pri delu in varstva osebnih podatkov. Glaven namen pravnega varstva osebnih podatkov je zakonita in poštena obdelavi osebnih podatkov posameznikov. Kot strokovnjaki na tem področju, Vam uredimo skladnost tako z evropsko kot nacionalno zakonodajo, saj so kršitve ob neustrezno pravi regulativi osebnih podatkov izjemno visoke!

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila, aktivnosti, pravice in dolžnosti, ki morajo delavcu omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela. Te Vam predstavimo in poskrbimo za orodja in znanja, da lahko le-te z našo pomočjo ustrezno zagotovite.

Prav tako urejamo poslovne pogodbe, kadrovsko dokumentacijo, pravilnike in druge interne akte podjetij skladno z vso zakonodajo na tem področju. Nudimo tudi poslovna izobraževanja in akte iz področja delovnega prava, varstva osebnih podatkov ter promocije zdravja na delovnem mestu.

ŽELIM PONUDBO!