Naziv operacije: Digitalizacija procesov in optimizacija poslovanja podjetja MD Svetovanje – MD3.0

Cilj operacije je digitalizacija procesov in optimizacija poslovanja MD Svetovanje. Skozi aktivnosti bo poudarek na vzpostavitvi digitalne kulture, skozi razvoj digitalnih kompetenc, usposabljanje in ozaveščanje, s ciljem dviga učinkovitosti in dodane vrednosti na zaposlenega.

Višina celotnih stroškov operacije: 166.588,00 EUR; Višina sofinanciranja: 99.952,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ŽELIM PONUDBO!