Naziv operacije: Digitalizacija procesov in optimizacija poslovanja podjetja MD Svetovanje – MD3.0

Cilj operacije je digitalizacija procesov in optimizacija poslovanja MD Svetovanje. Skozi aktivnosti bo poudarek na vzpostavitvi digitalne kulture, skozi razvoj digitalnih kompetenc, usposabljanje in ozaveščanje, s ciljem dviga učinkovitosti in dodane vrednosti na zaposlenega.

Višina celotnih stroškov operacije: 166.588,00 EUR; Višina sofinanciranja: 99.952,00 EUR.

Operacija bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).