NIJZ - protokol

Ministrstvo za zdravje in NIJZ sta izdala nov Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s koronavirusom na delovnih mestih. V primeru, da delavec ugotovi, da je okužen z virusom SARS-CoV-2, je delavec dolžan o tem takoj obvestiti delodajalca. Delodajalec po pogovoru z delavcem ugotovi, s kom je bil delavec v kontaktu. Po posvetu z izvajalcev medicine dela pa se presodi, kateri stiki so bili visoko rizični. Vsem visoko rizičnim stikom delodajalec pošlje navodila NIJZ za karanteno na domu, prav tako pa jim delodajalec odredi delo na domu, v kolikor narava dela to dopušča. Seznam visoko rizičnih stikov se posreduje NIJZ, ki izda potrdilo o napotitvi v karanteno. Delavec to potrdilo posreduje delodajalcu.

V kolikor je imel delavec visoko rizični stik izven delovnega mesta, o tem prav tako obvesti delodajalca, ki se posvetuje z izvajalcem medicine dela in odredi delo na domu, če je to potrebno.

Najpomembneje je, da delavec, pri katerem je okužba s SARS-CoV-2 potrjena, to takoj, brez odlašanja, sporoči delodajalcu.

ŽELIM PONUDBO!