Ste prepričani, da se vas GDPR in ZVOP ne tičeta?

Infocenter - Ste GDPR in ZVOP usklajeni?

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (drugi odstavek 4. člena Splošne uredbe, podobno tretji odstavek 6. člena ZVOP-1).

Obdelava osebnih podatkov je ustrezna in zakonita le v kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev po prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe:

1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov,

2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca,

4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe,

5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Ste morda sedaj v dvomih?

V kolikor bi želeli preveriti ali je dejavnost v vaši organizaciji oz. so vaše aktivnosti, podvržene zahtevam evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) oz. slovenskemu zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), nas kontaktirajte in skupaj bomo preverili ter vam nato pomagali pri nadaljnih postopkih.

ŽELIM PONUDBO!