Svetovanje pri izterjavi

Svetovanje pri izterjavi

Imate težave z izterjavo vaših terjatev in ne veste na kakšen način bi se izterjave lotili in tako prišli do pošteno zasluženega plačila?

Profesionalno svetovanje pri izterjavi vam bo pomagalo uvideti dodatne rešitve, naši strokovnjaki pa bodo z vami delili tudi številne dragocene nasvete, ki bodo pripomogli k uspešnim razrešitvam.

Zagotavljamo vam popolno fleksibilnost, saj se lahko dogovorimo za obliko svetovanja, ki vam najbolj ustreza, hitro odzivnost, saj boste odgovore prejeli najkasneje v 24-ih urah ter strokovno pomoč, ki jo zagotavljamo na podlagi dolgoletnih izkušenj in visoke izobraženosti naših kadrov.

Svetovanje pri izterjavi obsega storitve:

  • Osebno svetovanje po elektronski pošti – na podlagi vaše pojasnitve okoliščin pripravimo odgovore in rešitve za vaše težave.
    Zagotavljamo vam maksimalno odzivnost in vam odgovore posredujemo v 24-ih urah.,
  • Osebno svetovanje po telefonu – v kolikor bi se želeli o vaši situaciji pogovoriti, vam zagotavljamo osebno svetovanje po telefonu, s pomočjo katerega boste prejeli takojšnje odgovore na vaša vprašanja.
  • Individualno svetovanje – odločite se lahko tudi za individualni sestanek in se oglasite na našem sedežu, kjer se bomo pogovorili o vaših okoliščinah, vam odgovorili na vsa vprašanja ter poiskali ugodne rešitve.

Zastaranje (zastaralni rok) ...

Zastaranje (zastaralni rok) določa Obligacijski zakonik v členih 347. od do 357.

Izterjava terjatev je najbolj učinkovita, če poslujemo s plačilno sposobnimi strankami ...

Izterjava terjatev je najbolj učinkovita, če poslujemo s plačilno sposobnimi strankami. Če svojih kupcev ne poznate dobro, morate ugotoviti kdo so, v kakšnih razmerah je njihova panoga, kdo so njihovi kupci in dobavitelji. Postavite tudi nove plačilne roke ali zahtevajte za svoje storitve plačilo po predračunu. Za vnaprejšnje plačilo ponudite stranki popust. V tem primeru izterjava zagotovo ne bo potrebna tako pogosto. Izterjava naj bi se začela že tretji dan po zapadlosti računa. Vendar večina podjetij nima časa niti kadra, da bi vsakodnevno sledila svojim kupcem. V tem primeru je priporočljivo poiskati pomoč pri agencijah, ki se izterjave lotevajo strokovno in profesionalno. Strokovna izterjava vam lahko prihrani denar, čas in živce. Prednost zunanje agencije je tudi psihološki učinek. Ugotovljeno je, da se na ta način izvensodno izterja veliko več terjatev. Vedeti pa morate, da je lahko dolžnik jutri tudi vaša najboljša stranka, zato naj bo izterjava prijazna.

Izterjava terjatev zahteva luciden pristop in kritično presojo ...

Izterjava terjatev zahteva luciden pristop in kritično presojo (tudi z vidika vedenja o dolžnikovem premoženju). Izterjava je namreč kompleksen postopek, pri čemer je potrebno dobro poznati zakonodajo, ki določa pravice in dolžnosti tako upnikov kot dolžnikov: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Glede na Zakon o varstvu osebnih podatkov mora izterjava upoštevati pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s čimer se preprečujejo nezakoniti posegi v zasebnost posameznika. S poizvedbami o osebnih podatkih lahko pridobimo podatke o identifikacijskih številkah dolžnika, njegovih računih, vrednostnih papirjih, zaposlitvi, nepremičninah in podobno. Vendar pa je potrebno za tovrstne poizvedbe izkazati pravno podlago. Ob upoštevanju vseh navedenih vidikov, pa je izterjava zagotovo tudi najbolj uspešna.

ŽELIM PONUDBO!