ZVOP-2

Uskladite se z ZVOP-2

Nov zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) prične veljati že ta teden – 26.1.2023. Prinaša kar nekaj novosti, zato je nujno, da svoje poslovanje uskladite z novimi določbami, saj vas v nasprotnem primeru grozijo visoke kazni.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki ga je 15. 12. sprejel Državni zbor, je bil 27.12.2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.  Zakon bo pričel veljati že 26.1.2023, slednji pa bolj eksplicitno naslavlja Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Skladno z ZVOP-2 bo v slovenski pravni red pričel veljati pretežni del določb GDPR kar z neposredno veljavnostjo, ki pa v velikem delu nadomešča določbe do sedaj veljavnega slovenskega področnega zakona ZVOP-1.

Pomemba novost za tako javne, kot zasebne institucije in organizacije je definitivno velevanje novega zakona, da bo imel Informacijski pooblaščenec kot inšpekcijski in prekrškovni organ pooblastila ter odgovornost, da ob kršitvah izreka tudi globe – seveda, skladno z uredbo.

Informacijski pooblaščenec lahko izreče kazen kar do višine 40.000 €, izreče pa jo lahko ob nespoštovanju določb ZVOP-2 pravni osebi, pravni osebi srednje ali velike gospodarske družbe, samostojnemu podjetniku, odgovorni osebi pravne osebe, odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti kot tudi posamezniku.

Preverite še ostale ključne novosti, ki jih prinaša nov zakon ZVOP-2 – kliknite tu!

Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 bistveno dviguje standard za varstvo osebnih podatkov in pravic posameznika.

Uskladitev z novim zakonom ZVOP-2 ne pomeni le izogibanje visokim kaznim, ki jih bo lahko izrekal Informacijski pooblaščenec, predvsem prinaša večjo varnost vsem.

Usklajenost z ZVOP-2 institucijam ter organizacijam prinaša lažjo avtomatizacijo poslovnih procesov, omogoča boljše razumevanje ter upravljanje podatkov, ki se zbirajo predvsem pa zaščitijo in izboljšajo nivo varnosti ter zagotavljanje zasebnosti.

Zagotavljanje skladnosti z ZVOP-2 je proces, ki zahteva dobro poznavanje vseh določb novega zakona, hkrati pa tudi dobro poznanje vseh ostalih pravnih osnov, ki zagotavljajo celovito varnost podatkov in informacij. Uskladitev je dinamičen proces, mi se ga lotimo na način, kot je razvidno iz zgornje fotografije.

Kontaktirajte nas, da vam pri uskladitvi pomagamo tudi vam!

ŽELIM PONUDBO!