Usklajenost vodenja evidenc delovnega časa z ZVOP-2
Novo sprejet Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ureja obveznost vodenja evidenc – v primeru vodenja v elektronski obliki pa je ta neposredno povezan tudi z usklajenostjo z  ZVOP-2, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov.
Organizacije dnevno upravljajo in obdelujejo veliko količino osebnih podatkov zato je skladnost z ZVOP-2 nujna.

ZVOP-2 bolj eksplicitno naslavlja Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov že z samo neposredno veljavnostjo pretežnega dela določb GDPR, ki v velikem delu nadomešča določbe do sedaj veljavnega slovenskega področnega zakona ZVOP-1. Nov zakon je definiral številne spremembe, predvsem pa je zaostril številne določbe povezane z ustreznim vodenjem evidenc delovnega časa.

V primeru elektronske obdelave delavnega časa in nastajanja novih evidenc je ključna usklajenost in ustrezno skladnost z ZVOP-2.

Obvezno je namreč ob vsaki novi obdelavi, ki pomeni avtomatizirano obdelavo izvesti oceno učinka le-te obravnave na osebne podatke in se na njeni podlagi odločiti za način obdelave osebnih podatkov, kar podatki o delavnem času vsekakor so.

Če zaokrožimo, je skladno z novimi določbami je predvsem pomembno, da imate:

  1. ustrezno pripravljeno in uvedeno elektronsko ali drugačno beleženje delavnega časa
  2. ustrezno opravljeno oceno učinka DPIA
  3. ustrezno vzpostavljeno in nadzorovano obravnavo ter obdelavo osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec odgovoren prekrškovni organ skladno z ZVOP-2, že izreka visoke kazni ob nespoštovanju teh določb.

Usklajenost z ZVOP-2 institucijam ter organizacijam prinaša lažjo avtomatizacijo poslovnih procesov, omogoča boljše razumevanje ter upravljanje podatkov, ki se zbirajo predvsem pa zaščitijo in izboljšajo nivo varnosti ter zagotavljanje zasebnosti.

Zagotavljanje skladnosti z ZVOP-2 je proces, ki zahteva dobro poznavanje vseh določb novega zakona, hkrati pa tudi dobro poznanje vseh ostalih pravnih osnov, ki zagotavljajo celovito varnost podatkov in informacij.

ŽELIM PONUDBO!