Zakon o zaščiti prijaviteljev – implementacija zakonodaje o zaščiti prijaviteljev

Kdo so zavezanci?

Zaščita prijaviteljev v organizaciji skladno z novim zakon predstavlja novo obvezo javnemu in zasebnemu sektorju.

Obveznosti zavezancev

Zavezanci po ZZPri so dolžni sprejeti notranji akt, določiti zaupnika in vzpostaviti varne prijavne poti.

Aplikacija e-Zaupnik

Programska rešitev za posredovanje prijav o domnevnih kršitvah in nepravilnostih.

Zaščita prijaviteljev – »žvižgačev«

Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati konec februarja celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev. Zakon prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Gre za zakon, ki široko ureja in ščiti področje prijaviteljev, ki prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju, kršitvi predpisov v Republiki Sloveniji in sicer v svojem delovnem okolju, ne glede na to ali gre za zasebni ali javni sektor. 

Zaščita prijaviteljev oziroma »žvižgačev« v organizaciji skladno z novim zakon predstavlja obvezo vsem subjektom javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih.

Zavezanci so dolžni določila zakona vzpostaviti in implementirati v zakonsko določenih rokih – rok za vzpostavitev prijavnih poti so za pravne subjekte, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev je določen do 17. 12. 2023, za pravne subjekte, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev in zavezanci v javnem sektorju pa 90 dni od uveljavitve zakona – do 23.5.2023.

Prijavitelji so osebe, ki delijo svoje znanje o nepravilnostih, ki se po njihovem mnenju dogajajo v organizaciji. Prijavitelji oziroma žvižgači na splošno navajajo, da jih k takšnim dejanjem spodbuja zavezanost javnemu interesu. Njihova zaščita, predvsem pa ohranjanje anonimnosti sta ključna za njihovo varnost, nov Zakon o zaščiti prijaviteljev pa s svojimi ukrepi prinaša pomembne novosti ravno na tem področju.

Nezakonite dejavnosti, zlorabljena integriteta in zlorabe prava se lahko pojavijo v vsaki organizaciji, zasebni ali javni, veliki ali mali. Lahko so v različnih oblikah, kot so korupcija, goljufije, poslovne napake ali malomarnost. Če se jih ne obravnava, lahko povzročijo resno škodo javnemu interesu.

Ljudje, ki delajo v organizaciji ali so z njo v stiku pri svojih dejavnostih, povezanih z delom, pogosto prvi izvedo za takšne dogodke. Posledično so zato v privilegiranem položaju, da o njih obvestijo tiste, ki lahko rešijo težave.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023 in je stopil v veljavo 22.2.2023.

Zakaj je zaščita prijaviteljev pomembna na ravni EU?

Prijavitelji aktivno s svojimi dejanji odkrivajo in preprečujejo škodo, ki škodi javnemu interesu, kot so goljufije, korupcija, izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb ali škoda za zdravje ljudi in okolje. Prijavitelji ne bi smeli biti obravnavani nepravično ali izgubiti službe zaradi svojih dejanj, saj prijavitelji, ki prijavijo nepravilnosti, praviloma to storijo s precejšnjim osebnim tveganjem.

Zagotovite skladnost z   ZZPri   !

Za vas pripravimo posebno ponudbo, ki celovito naslavlja vzpostavitev in implementacijo ustreznih pravnih procesov in prijavnih poti, ki zagotavljajo skladnost vaše organizacije z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

Potrebujete rešitev in pomoč pri uskladitvi z zakonom?

  Potrebujemo: *

  Dodatne opombe

  * obvezni podatki

  Pogosta vprašanja in odgovori

  Katere novosti prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

  Pomembno in ključno novost predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti, ki pa obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta.

  Kdo je zavezanec skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev?

  Zakon o zaščiti prijaviteljev predstavlja obvezo vsem subjektom javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih.

  Kakšne so globe ob nespoštovanju določb Zakona o zaščiti prijaviteljev?

  Ob nespoštovanju določil Zakona o zaščiti prijaviteljev so zavezancem grozi tudi globa – višina le-teh se razlikuje glede na vrsto prekrška, gibljejo pa se od 300 – 15.000 EUR!

  ŽELIM PONUDBO!