Paket evidenc za obvladovanje področja varstva osebnih podatkov

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Previous slide
Next slide

Evidence ZVOP-2

Naš paket evidenc ZVOP-2  vam olajša obdelavo osebnih podatkov in obvladovanje področja varstva osebnih podatkov v organizaciji. Evidence ZVOP-2 pripomore k višji varnosti osebnih podatkov, izboljša pregled in nadzor nad obdelavo osebnih podatkov in področjem varstva osebnih podatkov. Omenjena storitev med drugim bistveno dviguje nivo skladnosti vaše organizacije. Nekatere so obvezne za dokazovanje stanja nadzornemu organu.

Zagotovite si evidence, ki so določene z ZVOP-2:

  • Zbirko evidenc osebnih podatkov, preko katere prepoznavate, kaj in na kakšen način morate obvladovati v svoji organizaciji.
  • Evidence vrst dejavnosti obdelave (za popis obdelovalcev ali za vaše delovanje kot obdelovalec), preko katere prepoznavate, kaj in na kakšen način morate obvladovati pri svojem obdelovalcu osebnih podatkov.
  • Evidence kršitev varstva osebnih podatkov, ob tem pa še jasne protokole reagiranja in obvladovanja zaznane kršitve ter poročanja nadzornemu organu. Vzpostavimo vam dokumentiran in učinkovit sistem za zaznavanje in sporočanje kršitev. Le ta pripomore k zagotavljanju skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov in preprečevanju posledic za posameznike, posledično pa odvrača nepotrebne sankcije zaradi kršitve obveznosti uradnega obveščanja.
  • Evidence pregledov skladnosti postopkov in kontrol obdelave podatkov, v katero vpišete opravljene redne in izredne preglede skladnosti, ki jih za vas opravimo in preko katerih ocenimo, ali obdelava poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, v skladu z morebitno izvedeno oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov.
  • Evidence izvedenih ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov (DPIA), ki jo za vas izvedemo, obvezna pa je, ko gre za vrste dejanj obdelave, ki zaradi svoje narave, obsega, okoliščin in namenov verjetno povzročajo veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.
  • Evidence v zvezi z izvajanjem pravic posameznika (posredovanje osebnih podatkov, zahtevki za dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave). Enostavno uresničujete posameznikove osebne pravice v razumnih časovnih presledkih za doseganje učinkovitega dela organizacije.

Drugo potrebno dokumentacijo za obvladovanje področja varstva osebnih podatkov znotraj organizacije.

ŽELIM PONUDBO!