Pridobivanje dokaznega gradiva za zavarovanje in dokazovanje pravic ter upravičenj stranke

Pridobivanje dokaznega gradiva
za zavarovanje in dokazovanje pravic ter upravičenj stranke.

Pridobivanje dokaznega gradiva

Iskanje dokaznega gradiva za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi organi in drugimi organi ter organizacijami, ki v postopku odločajo o teh pravicah.

Dokaze zbiramo v civilnopravnih postopkih.

Če ste prepričani v svoj prav in ne veste, kako bi to dokazali, pustite nam, da vodimo celoten postopek. V sodstvu in ostalih organizacijah so pomembna dejstva, ki so podprta z dokazi. Vsaka stranka ima svoj način pridobivanja takšnih dokazov, ki pa ni vedno koristen in učinkovit.
Pomagali vam bomo pri celotnem postopku ter vam zagotovili učinkovitost in hitrejšo izvedbo postopka, kajti tudi čas je tisti dejavnik, ki je povezan s stroški in rešitvijo primera.
Zbrali bomo za vas pomembne dokaze in tako omogočili nemoteno delo pravosodnih in drugih organov.

Iskanje povzročiteljev materialnih in nematerialnih škod s pomočjo dokaznega gradiva

Pomagamo najti in pridobiti dokaze o povzročiteljih in sami materialni ali nematerialni škodi, ki je nastala.

Največkrat pomagamo ravno zavarovalnicam pri identifikaciji goljufij.

Povzročitelji materialnih škod so tisti, ki namerno ali sprva nenamerno povzročijo materialno škodo tretji osebi, v tem primeru oškodovancu. Sem spadajo predvsem zavarovalniški primeri (fiktivne prometne nesreče ter drugi škodni dogodki za odškodninske postopke).

Detektiv lahko naredi rekonstrukcijo primera in s tem pomaga pri rešitvi dejanskega dogajanje v določenem času in na določenem mestu. Nematerialna škoda je namerna povzročitev ali povzročanje psihičnih in duševnih bolečin določeni osebi.

Zasebni pregon kaznivega dejanja s pomočjo dokaznega gradiva

Detektiv zbira informacije o kaznivih dejanjih, ki se nanašajo na zasebno tožbo.

Nudimo podporo in ponovno odprtje primera, ko stranka potrebuje dodatne dokaze oziroma, ko ji odločitev policije ne zadošča ali je z njo nezadovoljna.

To pomeni, da še enkrat preiščemo vse dokaze, sledi, ljudi, sredstva in drugo ter s tem pripomoremo k jasnejši sliki resnice.

Dandanes ni več pravilo, da bo otrok z gotovostjo dodeljen materi v primeru razveze zakonske zveze. V primeru, ko se kdor koli od staršev znajde v situaciji, da lahko izgubi starševske pravice oziroma skrbništvo nad otrokom in je prepričan, da se mu godi krivica, si lahko pomaga z nami. O osebi s katero ste v sporu, bomo poizvedovali ter za vas zbrali oprijemljiva dejstva in dokaze o njenem načinu življenja, kar vam bo na sodišču zelo koristilo. V ta segment se uvrščajo tudi preživnine oziroma neplačevanje preživnin.

Detektiv lahko za fizične in pravne osebe opravlja tudi svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter drugih škodljivih dejanj.

Kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!