Poizvedbe

Poizvedbe

Za vas lahko na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o odvetništvu ter na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti opravimo naslednje poizvedbe:

• Osebni podatki (EMŠO, davčna številka)
• Naslov dejanskega prebivališča
• Podatki o zaposlitvi
• O premičninah in nepremičninah v dolžnikovi lasti
• Lastništvo motornih vozil
• Številka transakcijskega računa
• Nematerializirani vrednostni papirji,…

Detektiv lahko pridobiva informacije oziroma opravlja poizvedbe o dolžnikih.

Naša družba ima zaposlenega tudi detektiva z veljavno licenco, ki lahko opravlja poizvedbe v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Detektiv lahko naredi naslednje poizvedbe: Poizvedba o informacijah in podatkih, ki so pomembni za izvršilni postopek (izvensodne poravnave, preverjanje dolžnikovega naslova, preverjanje izvršilnih sredstev dolžnika). Pred uvedbo izvršilnega postopka lahko detektiv poizveduje o tem kje dejansko prebiva dolžnik za učinkovito vročitev sodnih pisanj. Izvede poizvedbe o stalnem naslovu, EMŠO in podobno.

Da je predhodna poizvedba, o dolžnikovem stanju po Zakonu o izvršbi in zavarovanju izključena.

Ravno zaradi zgoraj navedenega se naše podjetje poslužuje detektivskih storitev, kasneje pa seveda lahko izvede poizvedbo tudi upnik in njegov zastopnik v skladu z 40. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Ne pozabite, da se dolgove lahko izterja tudi iz dediščine.

Za upnike je izjemnega pomena, da opravijo tudi poizvedbe o morebitni možnosti dedovanja dolžnika. Zato mora upnik spremljati stanje dolžnika in poskrbeti, da izvede vse potrebne izvršilne postopke, da dolg ne zastara in da v primeru dedovanja dolžnika pride do poplačila dolga.

ŽELIM PONUDBO!