Priprava aktov in pravilnikov

Priprava aktov in pravilnikov

Priprava pravnih aktov in pravilnikov

Za uspešno, predvsem pa z zakonsko regulativno skladno poslovanje podjetij je pomembna ureditev in kasnejša implementacija notranjih oz. internih pravnih aktov in pravilnikov. Ti namreč omogočajo sistematično poslovanje podjetij, hkrati pa določajo postopke tako samega delovanja v podjetju, kot tudi postopke v primeru disciplinskih kršitev.

Natančno določeni postopki zoper delavca so izjemno pomembni tudi za njegovo kasnejše sankcionirane, se pa v praksi mnogokrat zgodi, da so interni akti opredeljeni ne natančno, nelegitimno in tudi nezakonito.

Nujno je, da so pravilniki ustrezno pravo definirani in da velevajo postopke, ki so zakonsko ustrezni. Pomagamo vam pri pripravi pravilnikov: 

 • Organizacija in sistemizacija delovnih mest,
 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o delovnem času,
 • Pravilnik o letnem dopustu,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov,
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
 • Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu,
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti,
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil in lasnih vozil zaposlenih v službene namene,
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih,
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izpolnjevanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.
 

Varnostna dokumentacija

V okviru izdelave aktov in pravilnikov, nudimo tudi izdelavo varnostne dokumentacije. Le ta je pogosto zakonsko zahtevana oz. je potrebna za neprekinjeno delovanje organizacije.

Primarni cilj izdelave varnostne dokumentacije je uporabnost in operativnost izdelanih dokumentov. Nudimo celovite preglede stanja organizacij, na podlagi česar se ocenijo mogoča tveganja. Za prepoznana tveganj človeških, naravnih, tehnoloških in mehanskih faktorjev se ustvari ustrezne odzive in rešitve, katere bojo ob nastopu izrednih razmer omogočale neprekinjeno delovanje organizacije.

Pomagamo vam pri pripravi:

 • ocene tveganj,
 • varnostnega načrta,
 • obrambnega načrta,
 • pogodbe za fizično varovanje,
 • pogodbe za tehnično varovanje,
 • varnostnega poročila,
 • reda na varovanem območju,
 • ISO standarda neprekinjenega delovanja,
 • obrazcev (izgubljeni predmeti, pritožbe, mobing,…).

Kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

  ŽELIM PONUDBO!