Obveznosti zavezancev v skladu z ZZPri

Obveznosti zavezancev v skladu z ZZPri

Pomembno in ključno novost Zakon o zaščiti prijaviteljev predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti, ki pa obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta.

Vzpostavitev prijavne poti se prične z vzpostavitvijo kontaktnih linij (telefonska številka, elektronski naslov). Sledi implementacija internih aktov, ki varujejo prijaviteljevo identitevo. Na koncu pa se določi odgovorno osebo (zaupnik), ki skrbi za ustrezno delovanje sistema prijaviteljev.

Skupina infocenter organizacijam nudi pomoč pri implementaciji vseh treh ključnih področij v delovno okolje.
Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Zavezanci po ZZPri so dolžni v organizaciji vzpostaviti digitalne rešitve za oddajo, pregled in varovanje prijav nepravilnosti s strani prijaviteljev.

Zavezanci po ZZPri so dolžni v organizaciji vzpostaviti digitalne rešitve za oddajo, pregled in varovanje prijav nepravilnosti s strani prijaviteljev.

Skladno z zakonom je tako obvezna vzpostavitev posebnega elektronskega naslova in telefonske številke ali druge kontaktne podatke za prijem prijav, hkrati pa je nujna vzpostavitev evidentiranja prijav.

Zavezancem se v sklopu vzpostavitve notranjih poti prijav nudi storitev uporabe elektronske ali aplikacije razvite za namen implementacije ZZPri. Storitev nudi enostavne rešitve na področju zaščite prijaviteljev in dosega vse zakonske zahteve o anonimnosti in postopkih delovanja.

Interni akti

Zavezanec po ZZPri je dolžan znotraj organizacija pripraviti interne akte, ki:

 • prepovedujejo razkritje identitete in zaupnosti prijavitelja in
 • urejajo evidentiranje prijav in obdelave osebnih podatkov.

Za doseganje ustrezne integritete podjetja zgolj implementacija Zakona o zašiti prijaviteljev ni zadostna. Za ustrtezno delovanje in integriranje ZZPri v delovno okolje moramo predhodno urediti potrebno dokumentacijo in delovne postopke. Ti se nanašajo na področje varovanja osebnih podatkov, varovanja tajnih podatkov in delovno pravo.

Imenovanje zaupnika

Zavezanec po ZZPri je dolžan v organizaciji določiti osebo (zaupnik), katera je odgovorna za implementacijo zakonskih določil. Zaupnik mora biti določen znotraj organizacije. Zunanji ponudnik storitev lahko zaupniku v organizaciji nudi zgolj strokovno pomoč informativne narave ter pomaga pri pregledu prijav.

Zaupnik opravlja sledeče naloge:

 • obravnava prijavljene kršitve,
 • neanonimnim prijaviteljem posreduje informacije o zašiti po ZZPri,
 • prijaviteljem nudi informacije o pravnih možnostih v primeru povračilnih ukrepov,
 • sodeluje z organi za zunanjo prijavo,
 • preizkuša notranje prijave (preveri izpolnjevanje pogojev prijave) .

Skupina Infocenter pomaga in svetuje zaupniku pri njegovih obveznostih po ZZPri. Glede na dogovor, lahko zunanji izvajalec prijavitelju nudi tudi informacije vezane na obveznosti organa za zunanje prijave in pomaga pri pregledu in obravavi notranjih prijav.

Potrebujete rešitev in pomoč pri uskladitvi z zakonom?

  Potrebujemo: *

  Dodatne opombe

  * obvezni podatki

  ŽELIM PONUDBO!