Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje

Za konstanten napredek tako podjetja, kot posameznika je pomembno ustrezno izobraževanje in usposabljanje na različnih področjih. Pri nas z izobraževanjem pridobite znanje, ki je vezano na področje dela ali poklic, pri usposabljanju pa se osredotočimo na konkretno delo ali dejavnost.

Potrebo je zavedanje, da je samo ustrezno usposobljen in izobražen kader ključ do uspeha podjetja. Z vlaganjem v znanje in usposabljanje ohranjamo, predvsem pa povečujemo trende rasti (tako osebnostne, kot podjetne).

Nudimo kakovostne storitve, kjer predstavimo specifična znanja iz različnih področij:

  • Izobraževanja iz področja varstva osebnih podatkov (GDPR in ZVOP)
  • Izobraževanja iz področja odgovornosti direktorjev
  • Izobraževanja iz področja informacijske varnosti
  • Izobraževanja iz področja detektivske dejavnosti
  • Izobraževanje iz področja varstva

Prav tako ponujamo coaching, kjer s podporo kompetentnega in izkušenega kadra pridobite celovito znanje z različnih področij. Nudimo neposredne usmerjene dejavnosti posameznikov ali skupin z uporabo konkretnih nasvetov, kjer se ne osredotočamo le na rešitev problemov, temveč tudi na odpravo vzrokov le-teh.

Z našo pomočjo pridobite ključne kompetence, s katerimi izboljšate svoja znanja in veščine!

ŽELIM PONUDBO!