Nadzor in kontrola potnih stroškov prevoza na delovno mesto

Kontrola potnih stroškov
Preverite zlorabo potnih stroškov v vaši organizaciji!

Kontrola potnih stroškov

Med eno najpogostejših prevar delavcev sodi napačno in zavajajoče prikazovanje višjih potnih stroškov delodajalcu. Izplačilo slednjih sicer pripada vsem zaposlenim delavcem skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Omenjeni zakon določa zagotovilo povračila stroškov prevoza na in z dela. Ter povračilo stroškov, ki jih delavec opravlja skladno z nalogami ali na službenem potovanju.

V praksi je mogoče ob preverbi izjav zaposlenih o stalnem/začasnem prebivališču zaznati veliko število lažno prikazanih potnih stroškov. Večje izplačilo dodatka zaposlenemu tako delodajalcu predstavljajo dodatno finančno breme. In ne samo to! Zloraba izplačila dodatka in s tem protipravno pridobivanje premoženjske koristi je v slovenskem pravnem redu obravnavano celo kot kaznivo dejanje, ki se ga lahko prijavi tudi na policijo.

Kontaktirajte nas, če želite ne samo privarčevati, ampak tudi odkriti goljufa in ga ustrezno sankcionirati! Poleg zmanjšanja stroškov boste v organizaciji vzpodbujali tudi pravično in transparentno delovane za vse zaposlene.

V samem postopku pridobivanja dokazov izvajamo tako imenovani nadzor izven proizvodnih in drugih obratov. V tej fazi nadzorujemo zlorabe uveljavljanja pravic do izplačil prevoznih in drugih stroškov delavca. Kontrola potnih stroškov za zaposlene je kontrola dejanskega bivališča zaposlenega saj s tem pridobimo informacije o ustrezni kilometrini, do katere je zaposlen upravičen. Na ta način bo omogočeno preverjanje določenih okoliščin in dejstev, ki kažejo na morebitno zlorabo oziroma neresničnost podatkov. Neskladni podatki zaposlenemu prinašajo protipravno premoženjsko korist na račun delodajalca.

Ob sumu zaposlenega, da slednji v razliki med izplačilom potnih stroškov in dejanskimi potnimi stroški pridobiva premoženjsko korist pridobimo ustrezno gradivo. Pridobljene informacije s strani detektiva se uporabljajo pri nadaljnjih postopkih sankcioniranja zaposlenega.

V primeru zlorabe potnih stroškov ima delodajalec možnost odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (izredna odpoved). Delodajalec se med drugim lahko odloči tudi za podajo kazenske ovadbe zoper kršitelja, zaradi izvršitve kaznivega dejanja goljufije.

Delodajalci, kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!