Preverjanje zaposlenih - storitve skrbnega pregleda in preverbe zaposlenih in bodočih kandidatov

Korporativna varnost

Preverjanje zaposlenih je postopek, v katerem se preveri usposobljenost potencialnega zaposlenega in potrdi, da je oseba varna in primerna za delovno mesto. Praksa preverjanja zaposlenih pred ponudbo zaposlitve se je zelo razširila v začetku 20. stoletja. Veliko ljudi, ki se potegujejo za zaposlitev, lahko pričakuje, da bo v okviru postopka prijave prišlo do določene stopnje preverjanja.

Preverjanje zaposlenih ima več ciljev. Prvi je potrditi, da je zaposleni dejansko usposobljen za delovno mesto. Drugi cilj je ugotoviti morebitna varnostna tveganja, vključno z grožnjami fizični varnosti na delovnem mestu in varnosti podatkov, s katerimi bi zaposleni lahko upravljal. Namen pregleda je tudi odkriti osebnostne lastnosti, ki so lahko koristne ali problematične.

Podjetja, ki se zanimajo za storitve preverjanja zaposlenih, lahko izbirajo med različnimi izdelki za preverjanje. Podjetje lahko opravi preverjanje kriminalne preteklosti, testiranje kandidata za uporabo drog, zdravstveno oceno in preverjanje usposobljenosti. Podjetje opravlja storitve preverjanja, kjer lahko dostopajo do javnih evidenc, ki lahko zagotovijo pomembne informacije o kvalifikacijah in zanesljivosti zaposlenega. Te informacije so zbrane v poročilu, ki se lahko uporabi pri sprejemanju odločitev o zaposlitvi.

Preverjanje zaposlenih se izvaja za občutljiva delovna mesta in dolgoročna delovna mesta, kjer so lahko pomembni usposobljenost, kvalifikacije in osebnost. V panogah z veliko fluktuacijo sta lahko razgovor in hitro preverjanje referenc edina opravljena preverjanja. Vlaganje v preverjanje zaposlenih bi bilo v teh primerih zaradi stroškov nepraktično.

S preverjanjem so povezana nekatera pravna vprašanja. Podjetja, ki bi želela preverjati zaposlene, morajo biti previdna, da se izognejo protidiskriminacijskim zakonom. Preverjanje mora biti ustrezno in dosledno, podjetjem pa je lahko prepovedano iskanje določenih vrst informacij. Da bi ravnali v skladu z zakonodajo, poskrbimo za delovno pravno skladnost postopkov, da se ne krši zakonov o zasebnosti ali protidiskriminacijskih zakonov.

ŽELIM PONUDBO!