Korporativna integriteta organizacije

Korporativna varnost

Ena najpomembnejših lastnosti v življenju in delovnem okolju je integriteta. Integriteta je lahko temeljna vrednota vsake organizacije in ključna sestavina učinkovitega načina vodenja. Če sami nimate integritete, kako lahko pričakujete, da jo bodo imeli vaši zaposleni? Vendar pa gre lahko z integriteto v organizaciji marsikaj narobe. Poznati morate pomen integritete in vedeti, kako jo razviti pri sebi in jo implicirati znotraj organizacijske kulture. V kolikor vodja sledi tem korakom razvijanja integritete in spodbujanja njene kulture v organizaciji ter se na primerih uči, česa ne sme početi, je lahko pri razvijanju popolne integritete na delovnem mestu uspešen.

Integriteta- predlogi za boljše delovanje organizacije

Iskrenost do sebe in svojih sodelavcev je prvi korak k integriteti. Pri sprejemanju odločitev bodite vedno iskreni do sebe in članov ekipe glede tega, kaj je najboljše za organizacijo. Če niste prepričani o odgovoru, prosite za pomoč druge, da boste lahko sprejeli razumno odločitev. V skladu z vodstveno integriteto se od zaposlenih pričakuje, da govorijo resnico in to brez kakršnega koli nadomestila ali spodbude.

Neprekinjeno poslovanje vsebuje jasne smernice za to, kaj mora organizacija storiti, da ohrani delovanje. Če pride čas za odziv, ne sme biti vprašanj o tem, kako nadaljevati s poslovnimi procesi. Podjetje, stranke in zaposleni so potencialno ogroženi.

Ustrezna neprekinjenost poslovanja vključuje različne ravni odzivanja. Ni vse ključnega pomena, zato je pomembno določiti, kaj je najbolj pomembno, da se ohrani delovanje, in kaj bi lahko bilo ponovno vzpostavljeno pozneje. Bistveno je, da ste iskreni glede ciljev glede časa obnovitve in ciljev glede točke obnovitve.

Postopek vključuje celotno organizacijo, od izvršnega vodstva navzdol. Čeprav lahko IT vodi neprekinjeno poslovanje, je bistveno, da pridobi podporo vodstva in sporoči ključne informacije celotni organizaciji. Še eno pomembno področje sodelovanja je sodelovanje z varnostno skupino – čeprav ti dve skupini pogosto delata ločeno, lahko organizacija veliko pridobi z izmenjavo informacij med temi oddelki. Vsi bi morali poznati vsaj osnovne korake, kako se namerava organizacija odzvati.

Biti pošten in pravičen sta pomembna stebra integritete na delovnem mestu. Poskrbite, da se vse strani, ki so vpletene v spor ali nesoglasje, počutijo pravično obravnavane in imajo možnost svobodno izraziti svoje mnenje, ne da bi se bale posledic. Vsi v organizaciji imajo različne poglede in ideje, zato je pomembno, da zna vsak vodja poslušati, utemeljevati in sprejemati odločitve, ki ne bodo omajale zaupanja ali vere nobenega od zaposlenih kot celote. Te odločitve morajo biti pravične in poštene za vse.

Poštenost ni edina lastnost, ki vodi k uspešni organizaciji. Uspešna organizacija je zgrajena na temeljih zaupanja, zato se morajo vsi v organizaciji obnašati pošteno. Bodite pozorni na znake nepoštenosti in storite vse, kar je v vaši moči, da jih preprečite. Če opazite nekoga, ki se obnaša nepošteno, takoj spregovorite, da se lahko izvedejo korektivni ukrepi. Tako se boste izognili posledicam njegove nepoštenosti. Prav tako se bo razširil glas o vaši previdnosti do njega, kar bo večini ostalih preprečilo nepošteno ravnanje.

Svoje sodelavce v ekipi pridobite tako, da pokažete, da cenite njihovo mnenje. Uspešen vodja si pridobi zaupanje in spoštovanje svoje ekipe tako, da pokaže, da ceni njihovo mnenje. Poslušajte, kaj imajo povedati. Povejte jim, kako vam bo njihov prispevek pomagal pri sprejemanju boljših odločitev. Ne poskušajte jih mikromanagirati ali jim ukazovati, kaj naj naredijo. Dovolite jim svobodo pri sprejemanju odločitev, ki so najboljše za organizacijo. Ta občutek spoštovanja, izkazan z vodilnih položajev, bo povečal njihovo samozavest, kar bo na koncu povečalo produktivnost.

Ustvarite okolje, v katerem bodo ljudje lahko pokazali svoje najboljše dosežke. Omogočanje zaposlenim, da so najboljši, spodbuja osebno rast in individualne dosežke, mentorstvo in mentoriranje posameznikov pa jim lahko pomagata doseči njihov polni potencial, kar koristi celotni ekipi. Če zagotovite varno in spodbudno okolje, bodo zaposleni pogosteje prišli do novih zamisli in tvegali. To vodi do inovacij in boljšega razumevanja ciljev podjetja.

Promoviranje integritete znotraj delovnega okolja

To pomeni, da na delovnem mestu izkazujete integriteto v vsem, kar počnete, od besed in dejanj do načina oblačenja in nošenja. Pri svojem pristopu bodite dosledni in vsem dajte vedeti, da kakršna koli oblika nepoštenosti ne bo tolerirana.
Bodite zgled, ne glede na to, ali ste vodilni ali mlajši zaposleni. Dolžnost vodij je, da poskrbijo, da je njihovo vedenje takšno, kot ga pričakujejo od drugih. Če boste sami pokazali integriteto, boste to sporočilo prenesli na člane svoje ekipe. Ne prenašajte ga le s pozitivnimi zgledi, temveč tudi tako, da se oglasite, kadar nekdo krši vrednote in etični kodeks. Ta kodeks naj bo viden in dostopen, da bodo ljudje vedeli, na koga ali bolje rečeno “koga ” se obrniti po napotke v kritičnih situacijah.
Za začetek se morate vedno odkrito in čim prej lotiti situacije v zvezi z neprimernim pogovorom ali vedenjem na delovnem mestu, tudi če ne gre za nepoštenost.

Oblikovanje pravil in standardov omogoča vsem v organizaciji, da vedo, kaj se od njih pričakuje. To vodi do manj nesporazumov in boljšega sodelovanja. Z vzpostavitvijo pravil in standardov lahko tudi zahtevate, da člani ekipe odgovarjajo za svoja dejanja. Če nekdo krši pravila, ve, da bo imel posledice. Poleg tega bodo ta pravila zaposlenim pomagala, da se bodo vedli zaupanja vredno.
Ta pravila in standardi morajo vključevati tudi vse na delovnem mestu, vključno z vodji, zaposlenimi, strankami in dobavitelji. Ne glede na to, kako velika ali majhna je vaša ekipa, boste morali paziti na vsako kršitev norm, ki jih boste vzpostavili.
Nekateri primeri integritete na delovnem mestu so lahko pravila, kot so:

 • prepoved obrekovanja
 • prepoved podtikanja
 • ohranjanje medsebojnega spoštovanja

Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko vodja naredi za spodbujanje kulture integritete, je usposabljanje in spodbujanje sodelavcev na področju etike. To pomeni, da jih naučite, kaj je etično vedenje, kako prepoznati neetično vedenje in kako ukrepati, če opazijo, da se dogaja nekaj, kar krši standarde. Če so sodelavci dobro obveščeni o etiki, je manj verjetno, da bodo sodelovali pri neetičnem vedenju.
Drug način, kako lahko vodje to spodbujajo, je, da se še naprej sklicujejo na lastne izkušnje. Ne moremo pričakovati, da bodo naši sodelavci storili nekaj, česar sami ne bi storili, zato če vodje v preteklosti iščejo smernice o dobrem in slabem vedenju, s tem pošiljajo jasne signale med težkimi odločitvami, ki imajo lahko pozneje hude posledice.

Jasna komunikacija je bistvenega pomena za spodbujanje kulture integritete. Ko jasno poveste, kakšna so vaša pričakovanja, člani ekipe vedo, kako ravnati, da jih bodo izpolnili. Poleg tega s komunikativnostjo pomagate preprečiti morebitne nesporazume in zagotovite, da so vsi na isti strani.
Ne pričakujte, da bodo člani vaše ekipe prebrali vsako elektronsko sporočilo, poročilo in opomnik, ki ga pošljete. Poskusite komunikacijo poenostaviti s pomnjenjem ali elektronskimi sporočili z opomniki. Tako bodo lažje vedeli, kako naj ravnajo, ko bodo imeli vprašanja. S tem bodo odpravljene komunikacijske ovire, prakticiranje integritete pa bo lažje.

Če standardi niso izpolnjeni, je pomembno, da vzpostavite mehanizme za uveljavljanje. To lahko vključuje sprejemanje ukrepov, kot so izrekanje opozoril, začasna odstavitev ali prekinitev delovnega razmerja. Če se pravila in standardi dosledno uveljavljajo, člani ekipe vedo, da nepravilno ravnanje ne bo tolerirano in da bodo za to odgovarjali.

Integriteta- implementacija notranjih poti prijav v organizaciji

Integriteta v organizaciji med drugim zavisi od ustrezno apliciranih internih aktov organizcaije, poti prijave nepravilnosti s strani zaposlenih in optimizacija kroženja informacij med zaposlenimi.

V ta namen vam nudimo uporabo aplikacije TRUSTY.

Glavne funkcionalnosti aplikacije za prijavo nepravilnosti (TRUSTY) vključujejo:

 •  sprednji del aplikacije za prijavitelja:
  – Vnos/pregled/dopolnitev prijave/vprašanja;
  – pripenjanje in pošiljanje elektronskih datotek;
  – prehod iz anonimnega poročila v poročilo z razkrito identiteto;
  – dialog (vključno s povratnimi informacijami in spremembami stanja) med prijaviteljem in organizacijo odjemalko, ne glede na to, ali je identiteta prijavitelja razkrita ali ne;
  – podpora za več jezikov;
 • zaledno upravljanje nalog za pooblaščene uporabnike aplikacije:
  – Prilagodljiva nadzorna plošča;
  – pregled primerov in njihovo razvrščanje po statusu/podjetju/stopnji obdelave;
  – samodejna obvestila po elektronski pošti;
  – pošiljanje e-poštnih sporočil pooblaščenim uporabnikom aplikacije neposredno iz aplikacije;
  – vnos novih poročil/zahtev pooblaščenih uporabnikov aplikacije, prejetih prek drugih kanalov;
  – spreminjanje ali potrjevanje statusa poročila/zahtevka;
  – varen komunikacijski kanal s prijaviteljem;
  – Vnos, urejanje in brisanje sporočil s priponkami;
  – shranjevanje elektronskih datotek;
  – upravljanje nalog in obvestil pooblaščenih uporabnikov aplikacije;
  – upravljanje ugotovljenega navzkrižja interesov;
  – beleženje dnevnikov zgodovine za posamezne primere;
  – ugotavljanje temeljnih vzrokov;
  – Nastavitev opomnika;
  – trajno brisanje podatkov o zadevah;
  – dostop do strojnega prevajanja DeepL;
 • funkcionalnosti upravitelja aplikacije:
  – odpiranje, urejanje in zapiranje računov strank z individualno prilagojenim sprednjim delom in ustvarjanjem poddomen;
  – urejanje, odpiranje in odstranjevanje posameznih uporabniških računov;
  – odpiranje, urejanje in odstranjevanje skupin uporabnikov, vključno z določanjem njihovih vlog in pravic;
  – opredeljevanje uporabniških vlog z granularnimi ravnmi dovoljenj.

Odgovornosti varnostnega podjetja do stranke

Glavna odgovornost svetovalca je zagotavljanje povezanih storitev strankam, da se zagotovi ustrezna integriteta. Svetovalec bo strankam svetoval v zvezi z izvajanjem sistemov za prijavo nepravilnosti in drugimi vprašanji skladnosti. V tej pripravljalni fazi bo svetovalec svetoval v zvezi z notranjimi dokumenti o skladnosti (uvedba ali prilagoditev morebitnega kodeksa ravnanja, priprava pravilnikov o ukrepanju v primeru prijave nepravilnosti itd.), vključno s povezanimi vsebinami, kot so varstvo podatkov, varstvo zaupnosti in delovno pravo. Nato bo svetovalec strankam pomagal pri obravnavi prijav o žvižgaštvu, prejetih od primera do primera.

ŽELIM PONUDBO!