Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula zaposlenega

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

Konkurenčna prepoved

V praksi se čedalje pogosteje srečujemo z delom na črno. Delavci v svojem prostem času izvajajo dela konkurenčna svojemu delodajalcu in s tem kršijo zakonsko prepoved.

Zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti definira ZDR-1 in s tem ščiti delodajalca in lojalnosti delavca do njega. Prepoved je namreč prekršena, ko delavec izven službenega časa izvaja isto dejavnost za svoje lastne namene ter s tem predstavlja konkurenco delodajalcu na trgu.

Pomembno je prepoved konkurenčne dejavnosti opredeliti že v sami pogodbi o zaposlitvi. S tem delodajalec zaščititi svoje interese in lojalnost delavca. Ta se lahko opredeli tudi v kakšni drugi, a nujno v pisni obliki.

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna prepoved ščiti delodajalca pred nelojalnostjo zaposlenega in preprečuje delo dotične osebe pri konkurenčni organizaciji. Med tem ko si konkurenčna klavzula deli določene podobnosti z avtorsko pravnim varstvom. Njeno bistvo je v tem, da delodajalca zaščiti pred tem, da bi delavec tehnična, proizvodna ali poslovna znanja, ki jih je pridobil prti njem in v katera je delodajalec tudi ustrezno investiral, brez škodljivih pravnih posledic prenesel na konkurenčnega delodajalca, oziroma bi ta znanja uporabil za svojo osebno korist.

Prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi se lahko dogovori samo v določenih primerih. Ko delavec pri svojem delu ali v zvezi z njim pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja ter zveze, ki so značilne za tega delodajalca in ki jih drugje delavec ne bi mogel pridobiti, vendar ne dlje kot za obdobje dveh let. Zavezan pa je tudi delodajalec, ki za obdobje trajanja konkurenčne klavzule, nekdanjemu delavcu izplačuje denarno nadomestilo. Delavec zaradi omejitev pri iskanju novega dela ne bo mogel v celoti uporabiti vseh svojih znanj, zvez in sposobnosti. Če konkurenčna klavzula ni v pisni obliki na sodišču ne obvelja kot obremenilno dejstvo.

S tem se dogovori še pogodbena prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti.

V primeru suma zoper delavca, da krši pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti za vas opravimo pridobivanje celotnega dokaznega gradiva o kršitvah.

Kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!