Testiranje zaposlenih za zlorabo alkohola in drog v delovnem času

Testiranje na alkohol in droge
Preverite zlorabo alkohola in drog v vaši organizaciji!

Alkotest zaposlenih

Zloraba alkohola in drog na delovnem mestu lahko privede do motenega neprekinjenega delovanja organizacije. Delavec je dolžan na delavnem mestu spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu. Dolžnost vsakega zaposlenega je upoštevati delodajalčeva navodila in pravila s katerimi je predhodno seznanjen. Delodajalec je dolžan delavca v naprej seznaniti z redom in disciplino v podjetju. Pogoji za delo morajo biti jasno zapisani v splošnih aktih organizacije. Prav tako se lahko zaposlenega z njimi seznani že ob podpisu pogodbe o zaposlitvi. Delavec mora upoštevati predpisane varnostne ukrepe in varnostno opremo, saj gre v nasprotnem primeru za hudo kršitev obveznosti iz delavnega razmerja.

Uživanje alkohola na delovnem mestu ni samo zdravju škodijo, temveč tudi predstavlja nevarnost delavcu tem vsem ostalim, ki so vključeni v delovni proces.

Delo pod vplivom alkohola in drog je tudi zakonsko prepovedano!

Delavec pod vplivom alkohola in drog predstavlja veliko breme delodajalcu, saj ta ne kompetentno opravlja svoje delo. Poleg nekompetentnega dela s svojimi dejanji kvari ugled celotnemu podjetju ter predstavlja grožnjo delodajalcem iz finančnega in pravnega vidika.

Za izvedbo alkotesta in testa na droge smo strokovno usposobljeni in pooblaščeni. Ugotavljanje alkoholiziranosti poteka s pomočjo elektronske merilne naprave, ki zagotovi potrebno dokazno gradivo, ki so verodostojna v kasnejših postopkih pred delovnim sodiščem. Za izvedbo testa za droge se uporablja hitri test za droge (zaznava 6 različnih prepovedanih substanc). Test bazira na odvzemu vzorca sline iz ustne votline, rezultate pa je mogoče potrditi v roku 10 min.

Delavec je upravičen odkloniti alkotest – v preizkus ga ne moremo prisiliti, saj mu Ustava RS vsakomur dopušča telesno nedotakljivost.

Pred izvedbo testa alkoholiziranosti je pomembna tudi ustrezna ureditev pravilnikov in internih aktov na tem področju. Ti namreč predstavljajo osnovo za definiranje kršitev alkoholiziranosti in kasnejših disciplinskih ali odškodninskih postopkov v primeru pozitivnega alkotesta zaposlenega.

Delodajalci, kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!