Obrazec za pridobivanje privolitev z informacijami za obveščanje posameznikov po 13. in 14. členu GDPR

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Previous slide
Next slide

Privolitev

Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujete, morate podati obrazec z informacijami oziroma privolitev, s katero prejmete odgovore na naslednja vprašanja:

Zakaj?

Posameznik se mora zavedati obdelave osebnih podatkov, da lahko uresničuje svojo pravico do varstva osebnih podatkov.

Kaj?

Kdo je upravljavec? Zakaj obdeluje osebne podatke? Komu bo osebne podatke posredoval? Koliko časa bo upravljavec podatke hranil? Ali namerava upravljavec zbrane osebne podatke uporabiti še za drug namen? Katere vrste so osebni podatki? Od kje izvirajo osebni podatki? Katere pravice ima posameznik? Informacija o pravici do ugovora.

Pripravili smo vzorec obvestila za posameznike po 13. in 14. Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki vsem upravljavcem nalagata, da posameznikom jasno in razumljivo pojasnite, kako boste obdelovali njihove osebne podatke. Kdo jih obdeluje, zakaj jih obdeluje, komu posredujete podatke, koliko časa boste podatke hranili in katere pravice imajo posamezniki (Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da imajo posamezniki pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, preklica privolitve, ugovora in prenosljivosti). To služi kot privolitev.

Člena se razlikujeta le v tem pogledu, da:- 13. člen pokriva Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,- 14. člen pa Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo. Mi v vzorcu združujemo oba vidika, ki se razlikujeta v minimalnem pogledu, tj. nekaj značilnostih in okoliščinah obdelave, ki so relevantne za opredelitev v vsakem primeru.

Ključna je pripravljenost in poznavanje vaših obdelav osebnih podatkov. Pripravite akcijski načrt, tako da sledite našemu pripravljenemu vzorcu.

Na podlagi osebnih podatkov, ki jih pridobivate v organizaciji, se izdela obrazec specifičen za vašo organizacijo. Le ta bo vaši strankam jasno prikazal način obdelave osebnih podatkov v vaši ustanovi. 

Pripravljamo tudi skladne privolitvene izjave, vse skupaj pa se povezuje s pripravo evidenc o dejavnosti obdelave.

ŽELIM PONUDBO!