Nadzor in kontrola bolniškega staleža

Kontrola bolniškega staleža
Preverite zlorabo bolniške v vaši organizaciji!

Kontrola bolniške

Kontrola in nadzor bolniške omogoča odkritje morebitnih kršitev bolniškega reda oz. bolniškega staleža.

Odsotnost delavcev na delovnem mestu zaradi poškodbe ali bolezni je v Sloveniji v porastu. Po številu koriščenja bolniške oziroma zdravstvenega absentizma se naša država uvršča v sam mednarodni vrh!

V praksi pa je moč zaslediti vse več neupravičenega koriščenja bolniške odsotnosti. To pa je škodljivo za celotno podjetje, saj mora delodajalec za čas bolniške odsotnosti delavca njegovo delo nadomestiti z drugim, ki pa tega dela mogoče ne opravlja najbolj optimalno. Bolniški dopusti tako predstavljajo za podjetje veliko finančno breme.

S kontrolo ter nadzori nad bolniškim staležem odkrivamo goljufe, ki bolniške dopuste izkoriščajo za osebne namene.

Kontrola bolniške in nadzor bolniškega staleža imajo delodajalci opredeljene v internih aktih, ki slednjemu omogoča, da ustrezno ukrepa ob pogostejših izostankih od dela delavca – najpogosteje je slednja urejena v Pravilniku o delovnih razmerjih ali v Pravilniku o bolezenskih odsotnostih. Pred pričetkom izvajanja bolniške kontrole ali nadzora skladno s pooblastilom najprej izvedemo vpogled v delavčev bolniški red in določimo načrt ugotavljanja kršitev bolniške.

Razločevanje med kontrolo in nadzorom bolniškega staleža

Kontrola bolniške se opravi na naslovu bivališča. Gre za preventivno delo, katerega namen je zmanjšati procent bolniške odsotnosti tistih, ki to izkoriščajo. Namen kontrole je ugotoviti ali delavec spoštuje bolniški red in če ravna po navodilih osebnega zdravnika. V primeru odsotnosti se mu pusti obvestilo z opozorilom, naj ob prihodu domov nujno pokliče delodajalca ali detektiva, odvisno od naročila.

Nadzor pa je bolj kompleksen. Gre za operativno delo detektiva, kjer ugotovi kaj nadzorovani dejansko dela v času bolniškega staleža. O tem napišemo poročilo, delodajalec pa se na podlagi ugotovljenih dokazov odloči za delovnopraven postopek in postopek pred delovnim ter socialnim sodiščem. V primeru kršitve bolniške lahko delodajalec izda legitimno in zakonito sankcijo – najpogosteje je to opomin ali pa odpoved delovnega razmerja.

V primeru kršitve zgoraj navedenih dejanj ima delodajalec možnost izdati opomin ali odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (izredna odpoved), kar pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki nadomešča ureditev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.

Podjetja se čedalje bolj poslužujejo naših storitev in s tem zmanjšujejo stroške poslovanja. Podjetje ne bo propadlo v primeru, ko bo zaradi krivdnih razlogov odpustilo enega, dva mogoče tri delavce. Večji strošek predstavljajo ravno delavci, ki ne opravljajo svojega dela in izkoriščajo bolniške odsotnosti. Kontrola in nadzor bolniške ter posledične sankcije pa predstavlja tudi drugim delavcem nauk, da tega ne storijo.

Delodajalci, kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!