Faktoring

Faktoring

Faktoring je finančna storitev, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila, primeren pa za vsa podjetja, ki si želijo izboljšati likvidnost ter si zagotoviti varno, učinkovito in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi.

Kako poteka faktoring?

1. Stranki po opravljenem poslu izdate račun.
2. Izdan račun nam posredujete v pregled.
3. Račun pregledamo in pripravimo dokumente za odkup.
4. Dokumentacijo podpišejo vsi udeleženi.
5. Poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva.
6. Vaša stranka poravna račun
7. Nakažemo vam zadržana sredstva.

ŽELIM PONUDBO!