Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov - GDPR in ZVOP-2

Implementacija zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) je za organizacijo zahteven in dolgotrajen projekt.

Zagotoviti je potrebno pravno in informacijsko-tehnološko (IT) skladnost z zahtevami, tako da je za celovito implementacijo GDPR in ZVOP potrebna pomoč pravnih strokovnjakov in strokovnjakov s področja informacijskih tehnologij, ki poleg tega dobro poznajo področje varovanja osebnih podatkov.

Za koga veljajo zahteve GDPR in ZVOP-2?

Zahteve GDPR veljajo tako za velika, kot tudi za mala podjetja, samostojne podjetnike, ustanove, organizacije, klube, društva, itd., upoštevati pa jih je potrebno od začetka uporabe, tj. 25. maja 2018. Veljati je sicer začela že 24. maja 2016, s ciljem zagotoviti večji nadzor nad osebnimi podatki posameznikov v Evropski Uniji (EU). Enotna pravila za varstvo podatkov tako zavezujejo vse organizacije, ki poslujejo v EU.

Pri svojem delu opravljate z osebnimi podatki?

Že če samo zbirate elektronske naslove in pošiljate pošto svojim naročnikom, strankam, kupcem, veljajo določbe in zahteve tudi za vas. Osebni podatki so namreč v uredbi definirani kot katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti. Torej z imenom, priimkom, naslovom, e-pošto, telefonsko številko, uporabniškim imenom, IP-naslovom in drugimi spletnimi identifikatorji.

Kje vam lahko na področju varstva osebnih podatkov pomagamo?

POSTOPEK USKLADITVE ORGANIZACIJE Z GDPR IN ZVOP

1. Analiza trenutnega stanja v organizaciji
V vaši organizaciji izvedemo analizo trenutnega stanja usklajenosti z zahtevami GDPR in ZVOP-a iz področja prava in informacijskih tehnologij.
2. Priprava predlogov za izboljšave
Glede na vaše rezultate predhodne analize pripravimo predloge za obvezne in priporočene izboljšave na področju prava ter informacijskih tehnologij.
3. Priprava pravilnika in navodil
Pripravimo potrebne pogodbe, evidence, pravilnik in navodila. Po potrebi poučimo in izobrazimo vaše zaposlene za pravilno izvajanje GDPR uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov.
4. Spremljanje in zastopanje (DPO)
V vaši organizaciji spremljamo izvajanje GDPR uredbe in v primeru potrebe komuniciramo ter zastopamo vašo organizacijo pred nadzornim organom – Informacijskim pooblaščencom.

Kot vaša pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v vaši organizaciji spremljamo izvajanje določb GDPR in v primeru pozivov nadzornega organa, zaznanih kršitev ali izvedenih inšpekcijskih nadzorov zastopamo vašo organizacijo pred nadzornim organom, tj. Informacijskim pooblaščencem.

Ne čakajte, da vas doleti visoka globa!

Kakšne so kazni za kršitelje ZVOP-2 oziroma GDPR uredbe?

GDPR je nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov zagotovila dodatno podporo pri določanju kazni za kršitve zakonodaje. Globe oz. denarne kazni za manj resne kršitve znašajo do 10 milijonov evrov ali za podjetnike do 2 % skupnega letnega prometa na svetovni ravni za preteklo finančno leto, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Za resnejše kršitve uredbe je predvidena denarna kazen v znesku do 20 milijonov evrov oziroma do 4 % skupnega letnega prometa na svetovni rani za preteklo finančno leto.

Izračunajte si predvideno kazen za svoj prekršek!

Podjetniki, podjetja, društva, zavodi in organizacije izognite se visokim globam, ki vas čakajo v primeru, da niste pravilno usklajeni z GDPR in ZVOP-2 ter ne boste upoštevali zakonskih obveznosti, ki jih nalagata ta zakon in uredba. Ne čakajte na obisk inšpektorja ali prijavo informacijskemu pooblaščenco, ampak nas čim prej kotaktirajte za informacije in pomoč.
Kontaktirajte nas ...

Kaj lahko skupaj dosežemo?

Kaj pridobite s sodelovanjem z nami?

Zahtevajte informativno ponudbo ...

    ŽELIM PONUDBO!