Poizvedba o podatkih o dolžniku z neporavnanimi obveznostmi

Poizvedbe o dolžnikih
Preverite podatke o svojih dolžnikih!

Poizvedba dolga

O dolžniku govorimo, ko so fizične ali pravne osebe dolžne poravnati obveznosti (finančne ali storitvene) do določenega subjekta v določenem času, pa tega zaradi različnih razlogov niso storile.

Pred uvedbo izvršilnega postopka upnik praviloma izkoristi vse druge izvensodne možnosti. Tako dolžnika opozori na neporavnano obveznost s pisnim opominom ter pozivom, naj dolžnik zapadlo terjatev upnika nemudoma poravna. Za izterjavo dolgov ni dovoljeno posredovanje izterjevalcev, kjer imajo taka dejanja znake kaznivega dejanja.

Upnik se lahko odloči za najem detektiva, ki v fazi zbiranja podatkov o sedežu ali bivališču dolžnika ter izvršilnih sredstvih opravi tudi posredovanje pri dolžniku. Predhodno obravnavano osebo seznani s pravnimi posledicami, če bi se upnik moral zateči k sodnemu varstvu za poplačilo svoje terjatve.

Ko detektiv pridobi informacijo o tem, kje dolžnik dejansko prebiva, so s tem zagotovljeni tudi pogoji za učinkovito vročitev sodnih pisanj dolžniku.

Pomembna ugotovitev pri pridobivanju in zbiranju informacij je tudi ugotovitev o možnosti dedovanja dolžnika. Če je pričakovati, da bo dolžnik v prihodnosti dedni upravičenec katerega od izvršilnih sredstev, mora upnik spremljati stanje dolžnika. V nadaljevanju skrbi za to, da izvršilni postopek ne zastara ter v primernem trenutku predlagati nadaljevanje izvršilnega postopka na izvršilnem sredstvu, ki se pojavi ob nastanku pogoja dedovanja dolžnika.

Detektiv zbira informacije in podatke, ki so pomembni za izvršilni postopek, katerega elementi so:

  • izvensodne poravnave,
  • zbiranje in preverjanje podatkov o bivališču in izvršilnih sredstvih dolžnika,
  • zbiranje informacij o poslovnih podatkih gospodarskih subjektov,
  • dokazni postopek v pravdnem postopku v primeru pritožbe na sklep o izvršbi,
  • zastopanje interesov upnikov na rubežih in dražbah.

Za učinkovito izvedbo izvršilnega postopka je ključnega pomena podatek o kraju sedeža družbe dolžnice oziroma bivališča dolžnika kot fizične osebe.

Takšne podatke lahko detektiv učinkovito zbere ter preveri s pomočjo zbiranja informacij. Pomaga si z evidencami javnega značaja in evidencami dostopnimi detektivom, ter neposredno preveritvijo na terenu.

Kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!