Korporativna varnost - celovito zagotavljanje varnosti v organizacijah

Korporativna varnost

Korporativna varnost, zakaj se odločiti za varovanje in storitve, ki jih zagotavljajo?

Varnostna podjetja sodelujejo z ekipami, ki so na voljo 24 ur na dan in pomagajo pri odkrivanju, zmanjševanju in reševanju različnih težav in groženj. Pomembno je poudariti, da lahko ranljivosti, ki obstajajo znotraj ustanove, potencialno ogrozijo njen prihodnji finančni položaj in vodijo v nepopravljivo škodo ugledu podjetja. Zato močna varnostna ekipa poskrbi za kompleksno in dinamično kulturo organizacij in skupin, tako pri interakciji kot pri oblikovanju strateških načrtov.

Globalizacija je nedvomno povzročila spremembe v tempu življenja podjetij. Tako se dogaja, da tudi korporativna varnost spreminja prednostne naloge, da bi se prilagodile trenutnim potrebam. Toda kaj točno to pomeni?

Po eni strani je to več kot le varovanje poslovnih prostorov. Drugič, gre za zagotavljanje celovitejšega pristopa k varnosti, da bi dosegli usklajenost med varnostjo in poslovanjem.

Z drugimi besedami, celovita varnostna strategija je tista, ki uporablja večplastni pristop, kateri zajema:

 • ljudi,
 • zmožnosti,
 • tehnologijo,
 • procese in
 • zakonske obveznosti.

Varstvo podatkov: Danes je treba hitro rastoče rešitve za varnost na internetu obravnavati previdno. Uporaba pravih varnostnih orodij pomaga podjetjem, da z varovanjem pomembnih podatkov in dokumentov ohranijo svojo pot.

Krizno upravljanje: Težave in nevarnosti lahko nastopijo brez opozorila. Od nujne medicinske pomoči do naravnih nesreč, požarov in drugih podobnih prekinitev povzročijo daljše motnje v podjetju. Da ne omenjamo naraščajočega finančnega stresa.

Ne glede na to, za kakšno krizo gre, podjetja želijo, da se vodje in ekipe za varnost v tem času odzovejo hitro in jasno. To vključuje: deeskalacijo razmer, zagotovitev varnega prevoza, vzpostavitev stika z organi pregona itd.

Preprečevanje kriminala: Skoraj vsako podjetje bo imelo koristi od namestitve komercialnega varnostnega sistema. To gre z roko v roki z varnostniki na kraju samem, ki varujejo prostore. Zlasti če so na vhodu, hodnikih, izhodih in drugih delih stavbe nameščene nadzorne kamere. In se dosledno nadzorujejo.

Od spremljanja nadzora do strategij za preprečevanje kaznivih dejanj, obstaja veliko razlogov za razmislek o varovanju podjetij, kot so npr.:

 • Zagotavljanje hitrega odziva v težavnih situacijah. Tako lahko osebje nemoteno nadaljuje z opravljanjem svojih nalog.
 • Vzdrževanje ustreznih zaščitnih slojev za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti pomembnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom.
 • Preprečiti krajo zaposlenih in delavcev, ki želijo izkoristiti podjetje.
 • Varnostni načrti
 • Ocene tveganj za varnost in zaščito
 • Načrti kriznega upravljanja in neprekinjenega poslovanja
 • Informacijska in kibernetska varnost
 • Oblikovanje in izvajanje varnostnih sistemov
 • Požarna varnost in postopki evakuacije
 • Varnostno svetovanje
 • Informacijski varnostni načrti
 • Dnevne in tedenske varnostne informacije (poročila).
 • Poročila o analizi incidentov.
 • Poročila o obveščevalnih podatkih in analizi groženj po meri.
 • Storitve skrbnega pregleda in preverjanja zaposlenih.
 • Ocene ogroženosti in interaktivni zemljevidi incidentov.
 • Tržna analiza konkurence.
ŽELIM PONUDBO!