Neprekinjeno poslovanje

Korporativna varnost

Neprekinjeno poslovanje je zmožnost organizacije, da ohrani bistvene funkcije med nesrečo in po njej. Načrtovanje neprekinjenega poslovanja vzpostavlja procese in postopke obvladovanja tveganj. Njihov cilj je preprečiti prekinitve ključnih storitev ter čim hitreje in čim bolj nemoteno ponovno vzpostaviti polno delovanje organizacije.

Najosnovnejša zahteva neprekinjenega poslovanja je, da med nesrečo ohrani delovanje bistvenih funkcij in se obnovi s čim krajšim časom izpada. Načrt neprekinjenega poslovanja upošteva različne nepredvidljive dogodke, kot so naravne nesreče, požari, izbruhi bolezni, kibernetski napadi in druge zunanje grožnje.

Neprekinjeno poslovanje je pomembno za organizacije vseh velikosti. Vendar je lahko za vsa podjetja, razen za najuspešnejša, praktično nemogoče ohraniti vseh funkcije za čas trajanja nesreče. Po mnenju številnih strokovnjakov je prvi korak pri načrtovanju neprekinjenega poslovanja odločitev, katere funkcije so bistvene, in ustrezna razporeditev razpoložljivega proračuna. Ko so določene ključne komponente, lahko skrbniki vzpostavijo mehanizme za nadomeščanje v primeru odpovedi.

Neprekinjeno poslovanje je proaktiven način zagotavljanja izvajanja ključnih operacij med motnjo. Celovit načrt vključuje kontaktne podatke, korake, kako ravnati ob različnih incidentih, in navodila, kdaj dokument uporabiti.

Neprekinjeno poslovanje vsebuje jasne smernice za to, kaj mora organizacija storiti, da ohrani delovanje. Če pride čas za odziv, ne sme biti vprašanj o tem, kako nadaljevati s poslovnimi procesi. Podjetje, stranke in zaposleni so potencialno ogroženi.

Ustrezna neprekinjenost poslovanja vključuje različne ravni odzivanja. Ni vse ključnega pomena, zato je pomembno določiti, kaj je najbolj pomembno, da se ohrani delovanje, in kaj bi lahko bilo ponovno vzpostavljeno pozneje. Bistveno je, da ste iskreni glede ciljev glede časa obnovitve in ciljev glede točke obnovitve.

Postopek vključuje celotno organizacijo, od izvršnega vodstva navzdol. Čeprav lahko IT vodi neprekinjeno poslovanje, je bistveno, da pridobi podporo vodstva in sporoči ključne informacije celotni organizaciji. Še eno pomembno področje sodelovanja je sodelovanje z varnostno skupino – čeprav ti dve skupini pogosto delata ločeno, lahko organizacija veliko pridobi z izmenjavo informacij med temi oddelki. Vsi bi morali poznati vsaj osnovne korake, kako se namerava organizacija odzvati.

Načrt neprekinjenega poslovanja ima tri ključne elemente: odpornost, obnovitev in nepredvidene razmere.

Organizacija lahko poveča odpornost z oblikovanjem kritičnih funkcij in infrastruktur z mislijo na različne možnosti nesreč; to lahko vključuje rotacijo osebja, redundanco podatkov in vzdrževanje presežka zmogljivosti. Zagotavljanje odpornosti na različne scenarije lahko organizacijam pomaga tudi pri ohranjanju bistvenih storitev na lokaciji in zunaj nje brez prekinitev.

Hitra obnova za ponovno vzpostavitev poslovnih funkcij po nesreči je ključnega pomena. Določitev ciljev glede časa obnovitve za različne sisteme, omrežja ali aplikacije lahko pomaga določiti prednostne naloge, katere elemente je treba obnoviti najprej. Druge strategije obnove vključujejo popise virov, dogovore s tretjimi osebami za prevzem dejavnosti podjetja in uporabo pretvorjenih prostorov za ključne funkcije.

Načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih vsebuje postopke za različne zunanje scenarije. Vključuje verigo poveljevanja, ki razdeli odgovornosti znotraj organizacije. Te odgovornosti lahko vključujejo zamenjavo strojne opreme, najem zasilnih pisarniških prostorov, oceno škode in sklepanje pogodb s tretjimi ponudniki za pomoč.

Blog: Zakaj je neprekinjeno poslovanje pomembno

Tako kot načrt neprekinjenega poslovanja tudi načrtovanje obnovitve po nesreči določa načrtovane strategije organizacije za postopke po izpadu. Vendar je načrt za obnovitev po nesreči le podskupina načrtovanja neprekinjenega poslovanja.


Načrti za obnovitev po nesreči so osredotočeni predvsem na podatke, pri čemer se osredotočajo na shranjevanje podatkov na način, ki omogoča lažji dostop do njih po nesreči. Neprekinjeno poslovanje to upošteva, vendar se osredotoča tudi na upravljanje tveganj, nadzor in načrtovanje, ki jih organizacija potrebuje za ohranitev delovanja med motnjo.

ŽELIM PONUDBO!