Varnostno svetovanje - preventivno delovanje in pomoč pri okrevanju

Korporativna varnost

Informacijsko varnostno svetovanje kot storitev je učinkovita metoda za izboljšanje varnostnega okolja vaše organizacije. Svetovanje opozarja pred grožnjami, ki lahko ogrozijo podatke ter zasebnost procesov in transakcij vašega podjetja. Takšne storitve ocenjevanja kibernetske varnosti za podjetja so pomembne, saj se število kibernetskih groženj, usmerjenih na mala, srednja in velika podjetja, iz dneva v dan povečuje. Svetovanje o informacijski varnosti kot storitev se večinoma vrti okoli naslednjih vidikov:

  • spremljanje sistema v skladu z zahtevami: To je pomemben vidik storitev ocenjevanja varnosti, pri katerem se sistem spremlja v popolni skladnosti s standardnimi zahtevami informacijske in kibernetske varnosti. S tem se zagotovi, da se vsaka dejavnost, ki je bila določena v skladu z vašimi politikami/postopki, odlično izvaja.
  • Stroškovne koristi: Mala in srednje velika podjetja (MSME) težko pridobijo takšno podporo zaradi visokih stroškov zaposlitve CISO za polni delovni čas in konkurence za usposobljeno in razpoložljivo osebje. Poleg tega vsa podjetja ne potrebujejo zaposlenega CISO (Chief information security officer) s polnim delovnim časom. Varnostno svetovanje kot storitev drastično zmanjša stroške plač, saj organizacija nima režijskih stroškov.
  • Skalabilnost storitve: Storitve se lahko izvajajo od projekta do projekta, s čimer se organizacija izogne dolgoročnim obveznostim. Čas izvedbe za povečano moč virov je veliko krajši.
  • Usposobljenost in izkušnje: S pomočjo svetovalnih storitev lahko organizacija pridobi dostop do skupine strokovnjakov z veščinami vodenja in tehničnimi znanji. Za pridobivanje kompetenc ni treba porabiti časa in denarja. Organizacija lahko izkoristi strokovno znanje in izkušnje virov z več področij, zato ima lahko boljše rešitve na področju kibernetske varnosti.
  • Pregled ocene tveganja: V okviru tega vidika ocenjevanja tveganj informacijske varnosti bo opravljen četrtletni pregled pomembnih sprememb v vaših sistemih. Vaš list z oceno tveganja bo pregledan z lastniki zadevnih oddelkov in predlagane bodo ustrezne kontrole za zmanjšanje tveganja. To vam bo na koncu pomagalo, da se izognete vsem možnim grožnjam.

Neodvisni pregled sistema ISMS (information security management system):

Ker svetovalne storitve tretje osebe neposredno poročajo višjemu vodstvu, bosta ohranjeni objektivnost in nepristranskost.

Izboljšanje sistema: Naši svetovalci bodo tesno sodelovali z vašo ekipo in podali predloge za izboljšanje celotnega sistema, tako da bo mogoče po potrebi učinkovito izvajati korektivne ukrepe. Ekipo bomo dodatno usposabljali, kar ji bo pomagalo, da bo postala samozadostna pri doseganju izboljšav v skladu s svetovnimi standardi.

Poročanje najvišjemu vodstvu: To je še en del storitev ocenjevanja tveganja informacijske varnosti, kjer se nadzoruje skladnost vaših procesov z zakonskimi in drugimi regulativnimi zahtevami. Prav tako bodo pripravljena četrtletna poročila v zvezi z vsemi tveganji in posodobitvami, ki bodo poslana najvišjemu vodstvu, da se zagotovi, da je vse v zvezi z informacijsko varnostjo vaše organizacije na mestu.

ŽELIM PONUDBO!