Storitve pooblaščene osebe odgovorne za varstvo podatkov (DPO)

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Previous slide
Next slide

Zakaj potrebujete DPO - pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov?

Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ali DPO so ena ključnih vlog s področja varstva osebnih podatkov v vsaki organizaciji. Najpogosteje jo za vas izvajamo kot zunanji izvajalec, saj imamo specializirano znanje s področja varstva (osebnih) podatkov. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima svetovalno in nadzorno vlogo, ki vam prinaša pomembno konkurenčno prednost na trgu.

DPO vašemu podjetju zagotavlja zmogljivosti za uporabo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo in zaščito interesov vaših strank.

Prednosti imenovanja pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO):

 • zadostitev zahtevi GDPR o imenovanju – ne glede na to, ali ste DPO dolžni imenovati ali ne, je ključna oseba v sodobni organizaciji
 • vodenje podjetja skozi kompleksen pristop k skladnosti z GDPR
 • stroškovna učinkovitost, praktične in tehnične rešitve
 • izognitev navzkrižju interesov in zagotovitev neodvisnega strokovnega mnenja
 • priporočila tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki bistveno prispevajo k vaši korporativni zaščiti
 • izgradnja zaupanja vaših strank, zaposlenih in deležnikov
 • strokovno obravnavanje zahtev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • svetovanje in vodenje internih dejavnosti varstva podatkov
 • hitro in strokovno ukrepanje v primeru kršitve podatkov ter usklajevanje z nadzornim organom

Kaj morate storiti ob imenovanju DPO?

 • Na svoji spletni strani je potrebno objaviti podatke, kdo je pooblaščena oseba oziroma DPO
 • Kontaktne podatke pooblaščene osebe sporočiti IP

Zakaj potrebujete pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO)?

 • Prilagajanje podjetja zahtevam nove GDPR je lahko zahteven, počasen in dolgočasen proces.
 • DPO je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov v organizaciji, za izvajanje vloge pa mora imeti specializirano znanje prava in prakse na področju varstva podatkov.
 • Pooblaščena oseba deluje kot notranji revizor za varstvo osebnih podatkov.
 • Ima svetovalno in nadzorno vlogo, ki prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Ker opravlja več glavnih nalog – spremlja skladnosti z Uredbo ter izobražuje in ozavešča zaposlene, seznanja in svetuje upravljavcu in zaposlenim, ki se ukvarjajo z obdelavo, o obveznostih, ki jih opravljajo v skladu z GDPR in ZVOP-2, spremlja skladnost z določbami iz GDPR, ZVOP-2 in politikami upravljavca ali obdelovalca na področju osebnih podatkov, sodeluje pri izvajanju ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA), sodeluje z nadzornim organom.

ŽELIM PONUDBO!