Reference

Nekaj naših referenc:

A2S d.o.o.
Agrokor d.o.o., Ljubljana
Akademija za glasbo, Ljubljana
Aliansa d.o.o., Žalec
Apnenec d.o.o., Zidani most
Asfalti Ptuj d.o.o., Ptuj
Avto Celje d.d.
Conrad Electronic d.o.o. k.d.
CRI Celje d.o.o.
Data d.o.o., Ljubljana
Delo d.d.
Dom Nazarje d.o.o.
Domovanje d.o.o.
E.D.T. servis d.o.o.
Ecoplus d.o.o.
Eko-Prom d.o.o.
Ekspertiza d.o.o.
Elektrovod d.o.o.
Energetski servis E.S. d.o.o.
Eskulap d.o.o., družba za zdravstvene storitve
Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana
Fakulteta za upravo, Ljubljana
Finance Operativa d.o.o.
Fri-Mobil d.o.o.
Gasilsko reševalni center Novo Mesto
Geoinvest d.o.o., Ljubljana
Geološki zavod Slovenije
Gradnje d.o.o., Ljubljana
Hišni servis Matič d.o.o.
Hoteli Bernardin d.d.
IBV d.o.o.
Infosfera d.o.o.
Inpos d.o.o., Celje
Institut Jozef Stefan
Iskra sistemi d.d.
JP Komunala Črnomelj d.o.o.
Klaro d.o.o.
KM Instalacije d.o.o., Celje
Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Laboratories d.o.o., Ljubljana
Lesnina LGM prodajni center Levec d.o.o.
Lesoprodukt d.d., Celje
Libela ELSI d.o.o., Tehtanje in avtomatika
Libela Orodja d.o.o., Izdelovanje orodij
Luka Koper d.d.

Megel inženiring d.o.o., Leskovec pri Krškem
Mestna občina Nova Gorica
Moderna galerija, Ljubljana
MOS Servis d.o.o., Rogaška Slatina
Nacionalni inštitut za biologijo
Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana
Nektar Natura d.o.o., Kamnik
NEP-Invest d.o.o.
Občina Medvode
Občina Škofja Loka
OrgaTeh IN d.o.o.
Osnovna šola Ivana Cakarja, Ljutomer
Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo
Osnovna šola Križevci
Plastika Virant d.o.o.
Plesna zveza Slovenije
Pilon AEC d.o.o.
Pošta Slovenije d.o.o.
Potovanja Pisanec d.o.o.
Practic d.o.o.
Pravna fakulteta, Ljubljana
Premogovnik Velenje d.o.o.
Remont d.d., Celje
Rolu Zalošče d.o.o.
Sabod d.o.o., Ljubljana
Sgerm d.o.o.
Sirus d.o.o., Ptuj
S&K Company d.o.o.
Stavbno pohištvo Mitos d.o.o.
Svečarstvo Prezelj s.p., Ljubljana
ŠKTM Radlje ob Dravi
Tovarna kos in srpov d.o.o.
Treven d.o.o., Logatec
Tuš d.d.
UKC Ljubljana
Unichem d.o.o., Sinja Gorica
Univerza na Primorskem
Valina d.o.o.
Valina upravljanje d.o.o.
Valina varovanje d.o.o.
Virtual IT d.o.o.
Vrtec Ciciban, Novo Mesto
Vrtec Kidričevo
Vrtec Pedenjped, Novo mesto
Zadražnik Transport d.o.o., Mozirje
Zavarovalnica Merkur d.d.
in mnogi drugi.

ŽELIM PONUDBO!