Pridobivanje podatkov o kandidatih za delovno mesto

Pridobivanje podatkov o kandidatih
za delovno mesto pred pričetkom dela​.

Pridobivanje podatkov o kandidatih

Lahko vam zagotovimo pomoč pri zbiranju podatkov in informacij o kandidatih za zaposlitev v okviru pisnega soglasja kandidata za zaposlitev.

V tem primeru preverimo navedene reference kandidata za zaposlitev. Sem sodijo izobrazba, licence, druga potrdila, pretekle zaposlitve ter osebnostno vedenje. Na ta način pomagamo bodočemu delodajalcu do prave odločitve pri izbiri novih in tudi že obstoječih zaposlenih.

Pri poizvedbi o kandidatih si pomagamo z uporabi testov integritete ter pred zaposlitvenimi testi.

Test integritete

Test integritete, ki se lahko imenuje tudi preizkus poštenosti, je praksa preverjanja pred zaposlitvijo, s katero se poskuša predvideti možnost neproduktivnega vedenja na delovnem mestu v prihodnosti.

Preizkusi integritete zaposlenih so uporabno orodje za ocenjevanje, ali je nekdo vreden zaupanja, zanesljiv in pošten. Organizacije te ocene pogosto uporabljajo pri testiranju pred zaposlitvijo, vendar so lahko koristni tudi za ocenjevanje etičnega odločanja obstoječih zaposlenih.

Preizkušanje integritete se običajno izvaja v dveh oblikah: z očitnimi preizkusi in osebnostnimi preizkusi. Pri odkritih testih se sprašuje o preteklem vedenju, dejanjih in rezultatih ter odnosu do neproduktivnega vedenja na delovnem mestu. Testi temelječi na osebnostnih lastnostih, prikazujejo osebnost kandidata in iščejo lastnosti ali nagnjenja, ki so povezana z negativnim vedenjem na delovnem mestu.

Pred zaposlitveni test

Testiranje pred zaposlitvijo je centralizirana metoda za pridobivanje in dokumentiranje informacij o vas med postopkom zaposlovanja. Obstajajo različni testi in pregledi, ki lahko podrobno pokažejo, kako lahko učinkovito opravljate naloge na delovnem mestu. Delodajalci lahko te teste uporabijo za hitro zmanjšanje števila kandidatov, ki jih želijo zaposliti, zlasti če imajo veliko življenjepisov, ki jih morajo prebrati.

Z zbiranjem zadostnih podatkov o kandidatih lahko delodajalci na podlagi rezultatov testa zastavijo konkretna vprašanja. Ta so povezana z znanjem in spretnostmi ter delovnimi izkušnjami delavca.

Pred zaposlitvene teste sestavljajo:

  • Preizkusi znanja o delovnem mestu,
  • test integritete,
  • test kognitivnih sposobnosti,
  • testi za ocenjevanje spretnosti,
  • osebnostni test,
  • testi čustvene inteligence,
  • testi fizičnih sposobnosti.

Kontakirajte nas in pomagali vam bomo!

    ŽELIM PONUDBO!