Infocenter skupina

Kako v enem mesecu zmanjšati bolniške odsotnosti vaših zaposlenih?

Se v vašem podjetju pogosto pojavljajo izostanki z dela? Vi pa se srečujete z zamudami v poslovnem procesu, dodatnimi stroški in preobremenjenostjo aktivnih zaposlenih?

Sumite neupravičeno odsotnost z dela?

V naši državi je zdravstveni absentizem resen problem in skorajda ni podjetja, ki se ne sreča s težavo bolniških odsotnosti svojih zaposlenih. Seveda vsaka bolniška odsotnost še ni zloraba pravice »plačane odsotnosti z dela«, zato z odgovori na spodnja vprašanja preverite, ali ste morda oškodovani zaradi morebitnih kršitev bolniškega reda oz. zlorabe bolniške odsotnosti:

Kontrola bolniške odsotnosti je delno poseg v temeljne pravice in svoboščine posameznika, zato je zelo pomembno, da nadzor in kontrolo opravlja uradno pooblaščena oseba, torej detektiv. Izvajanje kontrole bolniškega staleža z najemom detektiva prinaša sledeče pomembne prednosti:

Kateri dokazi so na sodišču sploh veljavni?

Kontrola bolniške odsotnosti s strani nepooblaščenih tretjih oseb ni zakonsko veljavna, saj ne sme biti izvedena osebna zaznava, prav tako pa se vpletenih oseb ne sme fotografirati. To pomeni, da je pridobljen dokazni material s strani nepooblaščenih oseb v sodnem postopku ničvreden.

Le detektivova osebna zaznava in fotografija sta veljaven dokaz na sodišču.

Najemite strokovnjake, ki vam s svojim delom jamčijo kakovost in predvsem zakonitost izvedb nalog.

V skupini Infocenter so vam na voljo detektivi, ki:

Kontaktirajte nas za profesionalne detektivske storitve z licenco.

Skupina Infocenter v številkah…

0 %
kakovost
0
strokovnjakov
0
let izkušenj
0
zadovoljnih strank
0
dokončanih projektov

Skupina Infocenter © 2020-22. Vse pravice pridržane.

ŽELIM PONUDBO!