Pooblaščena oseba za varstvo podatkov – DPO

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Previous slide
Next slide

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (ang. Data Protection Officer ali DPO) je med pomembnimi novostmi, ki jih uvaja GDPR uredba. DPO naj bi izvajal svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov.

Kdo je lahko pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov - DPO?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je fizična ali pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov v organizaciji. Ta vloga lahko izvaja interni uslužbenec organizacije ali zunanji izvajalec, pomembno pa je, da mora posameznik imeti specializirano znanje prava in prakse na področju varstva podatkov.

Katere so glavne funkcije pooblaščena za varstvo osebnih podatkov?

 • spremljanje skladnosti z Uredbo ter izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o le-tej;
 • seznanjenje in svetovanje upravljavcu in zaposlenim, ki se ukvarjajo z obdelavo, o obveznostih, ki jih opravljajo v skladu z Uredbo GDPR in ZVOP-2;
 • spremlja skladnost z določbami iz Uredbe GDPR, ZVOP-2 in politikami upravljavca ali obdelovalca na področju osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem odgovornosti, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, ki je vključeno pri postopkih obdelave in ustreznih revizijah;
 • izvedba ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA);
 • sodelujte z nadzornim organom;

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima predvsem svetovalno-nadzorno vlogo, ki pa prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ali DPO je vloga , ki je pomembna v vsaki organizaciji. To vlogo zaradi stroškovne učinkovitosti najpogosteje izvaja zunanji izvajalec, ki ima specializirano znanje na področju varovanja podatkov. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima predvsem svetovalno-nadzorno vlogo, ki pa prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Jedro vloge DPO je zagotoviti podjetju zmogljivosti za uporabo osebnih podatkov v skladu z zakoni in zaščito interesov vaših strank.

Imenovanje pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov prenaša predvsem naslednje prednosti:

 • voditi podjetje skozi kompleksen pristop k urejanju zasebnosti
 • stroškovno učinkovitost, praktične in tehnične rešitve
 • izogibajte se navzkrižju interesov in zagotovite neodvisno strokovno mnenje
 • priporočila za izvedbo tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki bodo bistveno prispevali k vaši korporativni zaščiti
 • zgradite zaupanje svojih strank, zaposlenih in deležnikov
 • strokovno obravnavati zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • svetovanje in vodenje internih dejavnosti varstva podatkov
 • v primeru kršitve podatkov ukrepati hitro in strokovno

Vaša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ne glede na to, ali ste jo v skladu z uredbo dolžni imeti ali ne, je ključna in dragocena vloga v sodobni organizaciji.

Ne čakajte, da vas doleti visoka globa!

Kakšne so kazni za kršitelje GDPR oziroma ZVOP-2?

GDPR uredba in ZVOP-2 je nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov zagotovila dodatno podporo pri določanju kazni za resne kršitve zakona.

Manjše denarne kazni znašajo do 10 milijonov evrov ali za podjetnike do 2 % skupnega letnega prometa na svetovni ravni za preteklo finančno leto, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Za resnejše kršitve uredbe je predvidena denarna kazen v znesku do 20 milijonov evrov oziroma do 4 % skupnega letnega prometa na svetovni ravni za preteklo finančno leto.

Izračunajte si predvideno kazen za svoj prekršek!

Podjetniki, podjetja, društva, zavodi in organizacije izognite se visokim globam, ki vas čakajo v primeru, da niste pravilno usklajeni z ZVOP-2 ter GDPR in ne boste upoštevali zakonskih obveznosti, ki jih nalagata zakon in uredba. Ne čakajte na obisk inšpektorja ali prijavo informacijskemu pooblaščenco, ampak nas čim prej kotaktirajte za informacije in pomoč.
Kontaktirajte nas ...

Postopek uskladitve organizacije z GDPR, ZVOP-2 in DPO ...

1. Analiza trenutnega stanja v organizaciji
V vaši organizaciji izvedemo analizo trenutnega stanja usklajenosti z zahtevami GDPR in ZVOP-a iz področja prava in informacijskih tehnologij.
2. Priprava predlogov za izboljšave
Glede na vaše rezultate predhodne analize pripravimo predloge za obvezne in priporočene izboljšave na področju prava ter informacijskih tehnologij.
3. Priprava pravilnika in navodil
Pripravimo potrebne pogodbe, evidence, pravilnik in navodila. Po potrebi poučimo in izobrazimo vaše zaposlene za pravilno izvajanje GDPR uredbe in zakona o varstvu osebnih podatkov.
4. Spremljanje in zastopanje (DPO)
V vaši organizaciji spremljamo izvajanje GDPR uredbe in v primeru potrebe komuniciramo ter zastopamo vašo organizacijo pred nadzornim organom – Informacijskim pooblaščencom.

Izberite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov z izkušnjami!

Potrebujete zanesljivega in strokovnega partnerja za uskladitev in skrb pri skladnosti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 in uredbo GDPR? Morda potrebujete tudi izkušenega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov - DPO ali pa iščete strokovnjake s področja prava in informacijske varnosti? S skupino Infocenter vse to dobite!
Kontaktirajte nas ...

Kaj pridobite s sodelovanjem z nami?

 • Zanesljivega in strokovnega poslovnega partnerja.
 • Strokovnjake za GDPR s področja prava in IT na enem mestu.
 • Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO) z izkušnjami.
 • Hiter odziv na vsa vaša vprašanja v zvezi z GDPR in ZVOP-2.
 • Dostop do naših lastnih rešitev kot sta GDPR Informator in Evidence.
 • Ugodno ponudbo in dodatne popuste na vse ostale naše storitve.

Oglejte si naše objave na temo DPO, GDPR in ZVOP-2 ...

12 korakov za uskladitev z GDPR
29Avg

12 korakov za uskladitev z GDPR

Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR je pravni instrument Evropske unije, ki zagotavlja zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Po začetku veljavnosti 24. maja 2016 je postala zavezujoča in se v celoti neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije 25. maja 2018.

6 ključnih novosti, ki jih prinaša ZVOP-2
03Jan

6 ključnih novosti, ki jih prinaša ZVOP-2

S tem, ko je Državni zbor 15.12.2022 s sprejetjem sklepa določil in kasneje tudi opravil še tretje obravnavo Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 so slednjega s glasovanjem tudi sprejeli. Nov zakon bo začel veljati 26.1.2023.

6 načel obdelave osebnih podatkov
22Feb

6 načel obdelave osebnih podatkov

Tehnološke spremembe, globalizacija in z njimi povezan stalen pretok osebnih podatkov je pripeljalo do potrebe po reformi področja varstva osebnih podatkov. Prejšnji mesec je tudi v Sloveniji stopil v veljavo nov Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-2, ki podrobneje implementira Evropsko uredbo v slovenski pravni red – tudi na področju načel obdelave.

ŽELIM PONUDBO!