Črni petek - Kibernetski ponedeljek

3 najpogostejše prevare v času črnega petka in kibernetskega ponedeljka

V času visokih popustov so kibernetskemu kriminalu izpostavljeni tako trgovci, ki svoje produkte/storitve prodajajo preko spleta, kot tudi kupci, ki lahko hitro padejo v zanko spletne prevare. Dandanes je kibernetski kriminal že za vsakim vogalom, zato je pomembno, da se zavedamo katere so najpogostejše kibernetske prevare – tako jih lahko tudi hitreje prepoznamo in s tem preprečimo, da postanemo njihova žrtev.

Preberite več ...
Prepoved uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu

Prepoved uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec je podal mnenje o prepovedi uporabe zasebnega telefona na delovnem mestu. Pri uporabi telefona v zasebne namene lahko namreč pride do konflikta interesov delodajalca in pravico zaposlenega do zasebnosti – uporaba slednjega izven zasebne sfere lahko namreč pripelje do prepletanja zasebnega in javnega, kar lahko okrni pravico vsakega posameznika do zasebnosti.

Preberite več ...
Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža zaposlenega lahko izvede le detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Pred pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca pridobiti tudi ustrezno pooblastilo. V sklopu svojega dela s svojimi upravičenji tako pridobiva informacije (in tudi dokaze), ki izkazujejo kršitev bolniškega reda in o svojih izsledkih obvesti delodajalca.

Preberite več ...
Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Ključne prednosti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ali DPO je vloga , ki je pomembna v vsaki organizaciji. To vlogo zaradi stroškovne učinkovitosti najpogosteje izvaja zunanji izvajalec, ki ima specializirano znanje na področju varovanja podatkov. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ima predvsem svetovalno-nadzorno vlogo, ki pa prinaša tudi pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Preberite več ...