Pomoč pri javnih razpisih

Pomoč pri javnih razpisih

Finančna sredstva- pomoč pri izboru in pridobitvi javnih razpisov

Finančna sredstva so sredstva in premoženje, s katerimi se financirajo dejavnosti in naložbe organizacije. Preprosto povedano, finančni viri so sredstva, ki omogočajo poslovanje podjetja, in obstaja več načinov, kako podjetje pridobiva in uporablja svoje finančne vire.

 

Načini financiranja organizacij

Notranji viri financiranja so sredstva, ki prihajajo iz podjetja. Primeri vključujejo dobiček, ki ga ustvari podjetje, zadržani dobiček, kapitalsko financiranje in likvidna sredstva. Likvidna sredstva so poslovna sredstva, ki jih je mogoče enostavno pretvoriti v gotovino.

Zunanji viri financiranja so sredstva, ki prihajajo izven podjetja. Primeri vključujejo posojila, nepovratna sredstva in kredite iz zunanjih virov, kot so banke, skladi, vlada in unije.

Pomagamo vam lahko pri pridobitvi sledečih zunanjih virov financiranja:

Povratna sredstva

Povratna finančna sredstva se nanašajo na izposojeni denar. Govorimo o sredstvih, ki so na voljo v določenem obdobju in jih je treba vrniti z obrestmi. Sredstva lahko vključujejo posojila, hipoteke in socialne naložbe. Trajanje posojila (obdobje odplačevanja) je odvisno od njegove višine, uporabe in zahtev posojilodajalca.

Povratno financiranje se lahko uporablja za različne namene:

  • kot premostitveno posojilo do prejema drugih prihodkov,
  • za potrebe obratnega kapitala, npr. za nakup zalog ali zaposlitev novega osebja,
  • za financiranje nakupa in razvoja kapitala (zemljišč in zgradb) (običajno znano kot hipoteka).

Nepovratna sredstva

Nepovratna finančna sredstva so eden od številnih načinov zagotavljanja ugodnosti, ki jih javni organi dajejo v korist podjetjem. Velika večina nepovratnih subvencij je namenjena novoustanovljenim podjetjem ali podjetjem, ki so bila ustanovljena pred največ petimi leti. V zadnjih letih se javni organi bolj osredotočajo na inovacije in namenjajo več sredstev inovativnim zagonskim podjetjem, registriranim v posebnem oddelku gospodarske zbornice.

Podjetjem so najbolj zanimivi nepovratni razpisi, saj ne predvidevajo nikakršnega povračila.

Javni razpisi – Evropa in Slovenija

Javni razpis je postopek, ki ga evropske institucije uporabljajo za naročanje najrazličnejšega blaga, storitev ali gradenj v podporo svojim ciljem EU. Vsako leto se z razpisi (postopki javnega naročanja) oddajo številna naročila, od dobave pisarniškega pohištva, zagotavljanja prevajalskih storitev do vzdrževanja stavb. Rezultat teh razpisov je sklenitev javnega naročila. Pravila, ki veljajo za javne razpise, so bila posebej oblikovana za zagotovitev, da vsi gospodarski subjekti delujejo pod enakimi pogoji in da zmagovalna ponudba zagotavlja najboljšo vrednost za denar davkoplačevalcev EU.

EU si prizadeva tudi zagotoviti, da njena kupna moč spodbuja konkurenčno tržno gospodarstvo, ki upošteva blaginjo in socialne potrebe ljudi ter je okoljsko ozaveščeno.

Razpisi za zbiranje predlogov

Razpisi za zbiranje predlogov so odprti razpisi za financiranje, ki jih objavi Evropska unija. Gre za finančna sredstva, namenjena krepitvi in spodbujanju ukrepov ali projektov, ki najučinkoviteje podpirajo politike EU.

Razpis za zbiranje predlogov se pripravi na podlagi teme in v finančnem okviru, da bi rešili problem in imeli pomemben pozitiven učinek na skupnosti.

Vsak razpis za zbiranje predlogov vsebuje vse bistvene informacije za predložitev. Vsak, ki ga to zanima, lahko v odprtem obdobju razpisa predloži predlog projekta.

ŽELIM PONUDBO!