Pravna varnost

Pravna varnost

Pravo predstavlja temelj naše družbe. Predstavlja množico pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v državi, saj definirajo dopustna in nedopustna ravnanja. Dolžni pa smo jih spoštovati vsi.

Nudimo vam pomoč s številnih pravnih področij, kjer poskrbimo, da je Vaše delovanje skladno z zakonodajo. Poskrbimo za spoštovanje pravnih vrednosti in ustrezno pravno regulativo.

Pokrivamo tudi področje varstva pri delu in varstva osebnih podatkov. Glaven namen pravnega varstva osebnih podatkov je zakonita in poštena obdelavi osebnih podatkov posameznikov. Kot strokovnjaki na tem področju, Vam uredimo skladnost tako z evropsko kot nacionalno zakonodajo, saj so kršitve ob neustrezno pravi regulativi osebnih podatkov izjemno visoke!

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila, aktivnosti, pravice in dolžnosti, ki morajo delavcu omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela. Te Vam predstavimo in poskrbimo za orodja in znanja, da lahko le-te z našo pomočjo ustrezno zagotovite.

Prav tako urejamo poslovne pogodbe, kadrovsko dokumentacijo, pravilnike in druge interne akte podjetij skladno z vso zakonodajo na tem področju. Nudimo tudi poslovna izobraževanja in akte iz področja delovnega prava, varstva osebnih podatkov ter promocije zdravja na delovnem mestu.

ŽELIM PONUDBO!