Vročanje in vloga detektiva

Home / Vročanje in vloga detektiva

Vročanje in vloga detektiva

 

Kaj vse spada med vročanje:

  • tožbe,
  • sodbe,
  • vabila,
  • opomini,
  • sklepi o izvršbi,
  • sodne odločbe in vloge.

 

Vročanje je predpogoj za nastop določene pravne posledice. Po zakonu lahko sodišče odredi, da se vročitev opravlja z detektivi, ki opravljajo vročanje kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje.

Gre za pomembno procesno dejanje saj se s tem uresničuje načelo kontradiktornosti (obojestransko zaslišanje). Stranka se seznanja s potekom postopka, procesnimi dejanji sodišča in nasprotne stranke.

 

Vročamo: osebam, ki jim je odvzeta prostost, državnim organom, odvetnikom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom, vojaškim osebam, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, fizičnim osebam registriranim za opravljanje dejavnosti, policijskim uslužbencem in  fizičnim osebam. Vroča se z vročilnico.

 

Poudarek je na nujni osebni vročitvi, vabila na zagovor, k delodajalcu (recimo: disciplinski postopek), saj le pravilna osebna vročitev, odpovedi pogodbe o zaposlitvi (delovno razmerje). Z navedenimi odpovednimi razlogi ter pravicami delavca so predpogoj za uspešen oz. nemoten sodni postopek. V nasprotni situaciji lahko nepravilna vročitev pomeni resne posledice za delodajalca in prav tako nepotrebne stroške ter neprijetnosti.

 

Vročitve je smiselno izvajati z detektivi.

 

Vas zanima več?

Kontaktirajte nas!

ŽELIM PONUDBO!