Detektivi

Kaj detektivi lahko, česar vi ne smete?

Sodobna filmska industrija je v javnosti oblikovala lik in do neke mere romantično podobo o zasebnih detektivih. V Sloveniji pa je ta podoba daleč od resničnosti. Zakon o detektivski dejavnosti določa, da lahko detektivi zbirajo, obdelujejo, posredujejo podatke in informacije ter svetujejo na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Detektivi najbolj pogosto za delodajalce preverjajo, ali s delavci in delavke upravičeno odsotni zaradi bolniškega staleža, preverjajo zlorabo potnih stroškov, preiskujejo kraje znotraj podjetij, vročajo sodne pozive in odločbe, preiskujejo zavarovalniške goljufije. Zasebnikom pa detektivi največkrat pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb, pri dokazovanju mobinga in prevar ter pri raziskovanju finančnih prevar. Obseg dela detektivov se vse bolj širi, zato prihaja tudi do vse večje specializacije.

Zasebnim detektivom Zakon o detektivski dejavnosti dovoljuje, da dostopajo do javnih evidenc, kot je centrali register prebivalstva, evidenca registriranih vozil ter podatki o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah.

Detektiv sme vpogledati tudi v sodne in upravne spise ali si iz  jih prepisati podatke, kadar ima to pravico tudi stranka, ki ga je pooblastila. Lahko uporabljajo različna tehnična sredstva, kot sta fotoaparat in snemalnik zvoka, a smejo fotografirati le iz javnih površin, pogovore pa lahko snemajo le s privolitvijo sogovornika. Uporabljajo lahko tudi prašek za odkrivanje prstnih sledov in tatovom nastavljajo kemične pasti, pri svojem delu pa ne smejo uporabljati fizične sile.

Pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti je detektivska licenca, ki jo posameznik dobi po zaključenem izobraževanju oziroma strokovnem usposabljanju, ki traja 80 ur. Med usposabljanjem se poučijo o pravni ureditvi detektivske dejavnosti, o opravljanju detektivske dejavnosti, kriminalistiki, kaznivih dejanjih, prekrških in o drugi pravni ureditvi. Spoznajo osnove pravosodnega sistema, javne uprave in upravnega postopka ter se poučijo o etiki, človekovih pravicah in komunikacijskih veščinah.

ŽELIM PONUDBO!