Zakaj je neprekinjeno poslovanje pomembno

Zakaj je neprekinjeno poslovanje pomembno?

Vsaka organizacija mora imeti načrt neprekinjenega poslovanja. V njem se predvidijo vsa morebitna tveganja za prekinitev poslovanja zaradi nepredvidljivih dogodkov in katastrof različnih razsežnosti.

Nepričakovani dogodki, ki so lahko posledica višje sile, kot so naravne nesreče, epidemije in pandemije, nezgode na delovnem mestu, izpadi električne energije ali internetne povezave, okvare in okužbe z zlonamerno programsko opremo lahko resno ogrozijo obstoj in delovanje vsake organizacije. Pripravljenost in ustrezen sistem, ki zagotavlja neprekinjeno poslovanje, je zato ključnega pomena.

Po definiciji je neprekinjeno poslovanje zmožnost stalnosti poslovanja, ki zajema vnaprejšnje načrtovanje in pripravo z namenom, da bo organizacija zmogla opravljati svoje ključne poslovne funkcije tudi med izrednimi dogodki, ki bi vplivali na prekinitev vašega poslovanja ali na kateri koli dogodek, ki lahko povzroči motnje poslovanja. Sistem neprekinjenega poslovanja je pomemben, saj omogoča da s poslovanjem podjetje ali organizacija nadaljuje, hkrati pa zagotavlja občutek varnosti tudi strankam in poslovnim partnerjem.

Ne glede na razlog, imajo poslovne prekinitve pomemben vpliv na delovanje organizacije, tržni delež ter s tem tudi možne neželene posledice, kot so upad finančnega dohodka in izguba ugleda.

Za začetek je pomembno, da podjetja/organizacije identificirajo šibke točke in skladno z njimi izdelajo načrt neprekinjenega poslovanja. To lahko stori podjetje samo, priporočamo pa, da to storijo zato usposobljeni strokovnjaki na tem področju, saj je upravljanje neprekinjenega poslovanja celovit pristop. Ključno je, da se podjetje/organizacije pripravijo na najslabši možni scenarij, kjer se osredotočijo na samo preživetje organizacije. Nato sledi sama faza vzpostavitve sistema neprekinjenega poslovanja, saj uporaba le-tega zagotavlja kontinuiteto poslovnih aktivnosti in omogoča, da se organizacija v kratkem času vrne v normalno poslovno situacijo.

Vzpostavljen sistem neprekinjenega poslovanja mora v vsakem pogledu še vedno zagotavljati zaščito zasebnosti z obvladovanjem osebnih in posebnih osebnih ter osebno določljivih podatkov (GDPR), kakor tudi vsa tveganja povezana s temeljno informacijsko varnostjo za zagotovitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij.

ŽELIM PONUDBO!