Odgovornost direktorja na kadrovskem področju

Odgovornost direktorja na kadrovskem področju

Delovno razmerje je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1): »Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.«

Pravice delavcev ureja ZDR-1, ki pa predpisuje njihov minimalen obseg. Še več pravic, ki so delavca ugodnejše, pa se opredeli s pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca. Kolektivne pogodbe dajejo več pravic kot zakon oziroma krijejo tudi posebnosti, ki jih zakonodaja ne ureja, ne smejo pa zmanjševati pravic, zagotovljenih z zakonom.

Direktor ima številne obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, če pa jih podjetje ne spoštuje pa se slednje kaznujejo s sankcijami.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi so najpomembnejši naslednji postopki:

  • javna objava prostega delovnega mesta/vrste dela,
  • izbirni postopek,
  • obvestilo neizbranim kandidatom,
  • pisni predlog o zaposlitvi in pisna pogodba o zaposlitvi,
  • prijava v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti,
  • izročitev v prejšnji alineji omenjene prijave in zavarovanja.

 

ŽELIM PONUDBO!