Detektiv v Sloveniji

Kako lahko v Sloveniji postaneš detektiv?

Detektiv je strokovnjak, specializiran za raziskovanje in analizo različnih situacij, dogodkov ter dejanj, s ciljem razjasniti nejasnosti, razrešiti težave ali razkrinkati nezakonite dejavnosti. Njihova vloga je ključna pri zagotavljanju varnosti, pravne integritete ter odkrivanju prevar in deviantnih ravnanj.

Detektivi se vključujejo v raznolike naloge, njihovo delo je za organizacije izjemno koristno – detektivi tako prispevajo k vzpostavitvi varnostne kulture, saj z analizo tveganj in prepoznavanjem morebitnih groženj omogočajo preventivno delovanje. Prav tako s svojimi preiskovalnimi sposobnostmi pomagajo pri odkrivanju nepravilnosti v organizacijah, kar lahko prepreči morebitne finančne izgube ali ugledne škode. Navsezadnje pa njihova nepristranskost in strokovnost pripomoreta k zbiranju trdnih dokazov, ki so ključni za uspešno pravno delovanje.

V Sloveniji lahko oseba postane detektiv le z veljavno detektivsko licenco. Za pridobitev detektivske licence morajo detektivi najprej opraviti detektivski izpit. Na podlagi zakona je določeno, da je detektiv strokovno usposobljen, če ima opravljen detektivski izpit ali mu je bila z odločbo priznana poklicna kvalifikacija v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini. Posameznik se pred opravljanjem detektivskega izpita strokovno usposablja in izpopolnjuje za pridobitev znanj in spretnosti po programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki ga je prinesel zakon iz leta 2011.

V programu strokovnega usposabljanja kandidatov za detektive, ki traja 80 ur in vsebuje tako teoretično in praktično izpopolnjevanje, se kandidati usposobijo za svetovanje fizičnim in pravnim osebam za preprečevanje kaznivih ravnanj, zbiranje podatkov o osebah iz javno dostopnih virov in evidenc, za pridobivanje informacij o osebah in predmetih, ki so pogrešani, in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod. Prav tako se izobražujejo za pridobivanje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju, pridobivanje informacij o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za varovanje stranke pred pravosodnimi organi, pridobivanje informacij o uspešnosti poslovnih subjektov, pridobivanje informacij o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo z zasebno tožbo, in o njihovih storilcih, izvajanje sodnega in drugega vročanja.

Usposobljenost kandidata za detektiva komisija preveri z detektivskim izpitom. Če ga uspešno mu je nato z odločbo priznana poklicna kvalifikacija v skladu s predpisi.
Detektivi tako prispevajo k ustvarjanju zaupanja med ljudmi, organizacijami in pravosodnim sistemom. Njihovo delo pripomore k zagotavljanju pravičnosti, varnosti ter celovitega delovanja družbe in gospodarstva.

ŽELIM PONUDBO!