Nadzor bolniškega staleža

Bolniška odsotnost in njen nadzor

Odsotnost delavcev na delovnem mestu zaradi poškodbe ali bolezni je v Sloveniji v porastu. Po številu koriščenja bolniške oziroma zdravstvenega absentizma se naša država uvršča v sam mednarodni vrh!

V praksi pa je moč zaslediti vse več neupravičenega koriščenja bolniške odsotnosti. To pa je škodljivo za celotno organizacijo, saj mora delodajalec za čas bolniške odsotnosti delavca njegovo delo nadomestiti z drugim, ki pa tega dela mogoče ne opravlja najbolj optimalno.

Bolniški dopusti tako predstavljajo za organizacijo veliko finančno breme.

S kontrolo ter nadzori nad bolniškim staležem odkrivamo goljufe, ki bolniške dopuste izkoriščajo za osebne namene.

Večji strošek predstavljajo ravno delavci, ki ne opravljajo svojega dela in izkoriščajo bolniške odsotnosti.

Kontrola in nadzor bolniške ter posledične sankcije pa predstavlja tudi drugim delavcem nauk, da tega ne storijo. Kontrola in nadzor bolniškega staleža oziroma bolniške zaposlenih bistveno pripomoreta k izboljšanju neprekinjenega delovanja organizacije. Rastoča problematika kršenja delovnih razmerij otežuje delo na vseh ravneh organizacije.

Razločevanje med kontrolo in nadzorom bolniške odsotnosti

Kontrola se opravi na naslovu bivališča. Gre za preventivno delo, katerega namen je zmanjšati procent bolniške odsotnosti tistih, ki to izkoriščajo. Namen kontrole je ugotoviti ali delavec spoštuje bolniški red in če ravna po navodilih osebnega zdravnika. V primeru odsotnosti se mu pusti obvestilo z opozorilom, naj ob prihodu domov nujno pokliče delodajalca ali detektiva, odvisno od naročila.

Nadzor pa je bolj kompleksen. Gre za operativno delo detektiva, kjer ugotovi kaj nadzorovani dejansko dela v času bolniškega staleža. O tem napišemo poročilo, delodajalec pa se na podlagi ugotovljenih dokazov odloči za delovnopraven postopek in postopek pred delovnim ter socialnim sodiščem. V primeru kršitve bolniške lahko delodajalec izda legitimno in zakonito sankcijo – najpogosteje je to opomin ali pa odpoved delovnega razmerja.

V primeru kršitve zgoraj navedenih dejanj ima delodajalec možnost izdati opomin ali odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (izredna odpoved), kar pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki nadomešča ureditev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.

Posluževanje omenjenih detektivskih tehnik vodi k prihranku časa, denarja in kadrovskega usklajevanja.

Več o sami problematiki absentizma zaradi bolniških odsotnostih pa si lahko preberete tudi v prispevku, kjer je sodeloval tudi naš direktor dr. Miha Dvojmoč: Detektivi iščejo kršitve bolniških odsotnosti | Bloomberg Adria

ŽELIM PONUDBO!