Integriteta

Zakaj je integriteta v organizaciji pomembna?

Integriteto lahko opišemo kot celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost nekega subjekta – bodisi posameznika, bodisi organizacije. Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom.

S tem ima vzpostavljen mehanizem zaznavanja kršitev, ki omogoča njihovo ustrezno zaznavanje in reagiranje. Vzpostavitev integritete v organizaciji omogoča, da organizacija deluje popolnoma v skladu z moralnimi in pravnimi načeli in s tem zagotavljata vse pravice in varnost tako posameznikom, kot organizaciji sami.

Integriteta je lastnost, ki se nanaša na kakovost poštenosti, iskrenosti, odgovornosti in zvestobe lastnim moralnim in etičnim načelom ter vrednotam. Osredotoča se na ohranjanje celovitosti, doslednosti in doslednosti vedenja v skladu s temi načeli in vrednotami, tudi v težkih okoliščinah ali pod pritiskom.

Integriteta se lahko uporablja na različnih področjih – v poslovnem svetu se integriteta nanaša na pošteno in etično ravnanje pri poslovnih dejavnostih, v politiki pa se nanaša na upoštevanje pravil in predpisov ter ohranjanje poštenosti in zaupanja javnosti. Integriteta je pomembna lastnost, saj omogoča gradnjo zaupanja in odnose na dolgi rok. Ljudje z integriteto so bolj verodostojni in odgovorni ter imajo večjo verjetnost, da bodo uspešni pri doseganju svojih ciljev in ohranjanju dolgoročnih odnosov z drugimi.

 

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Pomembno in ključno novost predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti, ki pa obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta. S tem se vzpostavlja tudi mehanizem zaznavanja kršitev, ki omogoča tudi sam dvig integritete v organizaciji.

 

Integriteta je ključna za uspeh organizacije in njeno pomembnost izhaja iz več razlogov

Zaupanje: Integriteta je temelj zaupanja. Če organizacija deluje s integriteto, se bodo zaposleni, stranke, dobavitelji in drugi deležniki zanašali na njen pristen odnos in pošteno ravnanje. To lahko izboljša ugled organizacije in poveča verodostojnost.

Etika: Integriteta je povezana z etiko in vrednotami organizacije. Če organizacija sledi svojim etičnim načelom in ravna pošteno, se bo lažje soočala z izzivi in težavami.

Uspeh: Organizacija, ki deluje s integriteto, ima več možnosti za uspeh. S poštenim in preglednim ravnanjem se lahko organizacija izogne nepotrebnim tveganjem, ki bi lahko negativno vplivala na njen poslovni rezultat.

Zakonodaja: Integriteta je pomembna tudi zaradi zakonodaje. Tudi v Sloveniji obstajajo zakoni, ki zahtevajo, da organizacije delujejo v skladu z visokimi standardi integritete. Organizacije, ki ne upoštevajo teh standardov, se lahko soočijo s kaznimi ali pravnimi posledicami.

 

V celoti gledano, integriteta je ključnega pomena za organizacije, ki želijo graditi dolgoročen uspeh, ohranjati zaupanje deležnikov in izpolnjevati etične in zakonodajne zahteve.

ŽELIM PONUDBO!