Kategorija: <span>Integralna korporativna varnost</span>

Infocenter / Integralna korporativna varnost
Integralna korporativna varnost
Prispevek

Integralna korporativna varnost

Integralna korporativna varnost (IKV) v splošnem predstavlja mehanizem zagotavljanja doseganja organizacijskih ciljev organizacij preko zmanjšanja izgub (materialnih in v sklopu poslovnih procesov), skrb za varnostne interese lastnikov, direktorjev in menedžerjev ter zaščita dobička in s tem posredno omogočanje (rasti) poslovanja. Nevarnosti, katerim je organizacija izpostavljena, so številne, in kot take jih je potrebno celostno nasloviti,...