Pasti izvajanja kontrole bolniškega staleža

Kaj počne zasebni detektiv v Sloveniji?

V primeru zlorab instituta dobri gospodarji najemajo strokovnjake

Absentizem ali tako imenovali zdravstveni absentizem, ki ima sopomenko tudi v bolniški odsotnosti, je v Republiki Sloveniji resen problem in skorajda ni podjetja, ki se ne sreča s težavo bolniških odsotnosti svojih zaposlenih. Seveda vsaka bolniška odsotnost še ni zloraba instituta »plačane odsotnosti z dela« zaradi bolezni, nesreče ali nege družinskega člana. Kje vse pa se lahko zaplete pri dejanskih zlorabah bolniškega staleža?

Bolniška odsotnost vpliva tako na uspešnost podjetja, kot – kar se zaposleni premalokrat zavedajo – tudi na zaposlenega samega, predvsem se kaže v zmanjšanem osebnem prihodku, manjših zmožnostih napredovanja, pa še bi lahko naštevali. Zloraba bolniške odsotnosti pa je resna težava, tako na strani zaposlenega kot delodajalca. Mnogokrat je zloraba povezana z napačnim načinom razmišljanja – eden izmed njih je: »Ne bom delal za njega/njo!« Vsak posameznik bi se moral najprej zavedati, da v svoji biti dela zase in ne za podjetje, v katerem je zaposlen oziroma za svojega šefa ali šefico. Seveda je posledica dobro ali slabo poslovanje podjetje, vendar je osnovno pravilo, da vsakdo dela zase in je tako posledično tudi odgovoren za svoj uspeh oziroma neuspeh.

Kdo in kdaj opravlja kontrole bolniškega staleža? Delodajalec ima pravico (tudi večkrat na dan) opraviti kontrolo bolniškega staleža po nastopu le-tega, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa po 30 dneh bolniškega staleža ali več.

Izvajanje kontrole bolniškega staleža z nepooblaščenimi osebami

V zadnjem času opažamo povečano število opravljanja kontrol bolniškega staleža s tretjimi osebami, ki nimajo nikakršnih pooblastil ali morda še bolje upravičenj za izvedbo teh opravil. Pri kontroli bolniškega staleža posameznika gre v nekem delu tudi za poseg v njegove temeljenje človekove pravice in svoboščine, zato je še toliko bolj pomembno, da kontrolo opravi pooblaščena oseba oziroma, če najemamo zunanje sodelavce, je to »detektiv«.

Zakon o detektivski dejavnosti (2011) med drugim pravi, da detektiv lahko »pridobiva informacije o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe«. Podjetja se mnogokrat ujamejo v past, ko menijo, da bodo s tretjimi osebami, ki ponujajo tovrstne storitve, privarčevala, pa temu v resnici ni tako. Poglejmo nekaj očitnih razlik. Detektivi so strokovno usposobljeni za tovrstno delo, imajo zavarovano odgovornost za svoje delo (če svojega dela ne opravijo kakovostno ima stranka pravico unovčevati zavarovalno polico odgovornosti), so varnostno preverjeni (kar pomeni, da ne morejo in ne smejo biti kaznovani celoten čas opravljanja detektivskega poklica), izdelajo poročilo o primeru in tudi nastopajo kot »kvalificirane« priče na sodišču. Kar je še posebej pomembno pa je, da imajo edini zakonsko pravico tudi osebno zaznavati na terenu in tudi dokumentirati zbrane dokaze.

Samo detektiv lahko osebno zaznava in fotografira osebe na bolniškem staležu

Detektivova osebna zaznava in fotografija sta dokaz na sodišču, medtem ko kontrola bolniškega staleža s strani tretjih, nepooblaščenih oseb nima te teže in zanje velja, da ne smejo izvajati osebne zaznave, kaj šele fotografirati. Naročnik storitve tako v slednjem primeru za svoj denar dobi »izdelek«, ki je v sodnem postopku ničvreden.

Prednosti najemanja detektiva za izvajanje kontrole bolniškega staleža: zakonitost izvajanja upravičenja brez neupravičenega poseganja v temeljne človekove pravice in svoboščine, strokovna usposobljenost, zavarovana odgovornost, varnostno preverjen kader, kvalificirane sodne priče in dokazna vrednost pridobljenih dokazov.

Vsak posamezni direktor naj si na koncu sam izračuna, koliko bo stalo, če moramo osebo, ki je kršila bolniški stalež, po končanem sodnem postopku zaradi nezakonito zbranih dokazov ponovno zaposliti za dve ali tri leta.

Vprašanje: Kaj je sedaj res ceneje?

Odgovor je preprost – najemajte strokovnjake, ki vam s svojim delom jamčijo kakovost in predvsem zakonitost izvedb nalog. V primeru kontrole bolniške odsotnosti to vsekakor pomeni izključno detektive in detektivske agencije.

ŽELIM PONUDBO!